Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Projekty z EU

Projekty hrazené z EU

Obecní knihovna Dolní Bečva - energetické úspory

Zateplení budovy knihovny - budova čp. 184

Vydáno: 26.04.2018

Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva

V září 2017 byl dokončen projekt „Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva“. Projekt zahrnoval dvě části: vytvoření listinného i digitálního povodňového plánu a dále vybudování místního výstražného a varovného systému

Vydáno: 25.04.2018

Revitalizace centra obce Dolní Bečva - 2. etapa - rok 2015

Projekt „Revitalizace centra obce Dolní Bečva-2.etapa" byl úspěšně dokončen v listopadu 2015. K vybudované návsi v 1. etapě revitalizace v roce 2010 a obnovené lípové aleje v roce 2011 tak přibyly úpravy parků pod kostelem, nové lavičky s odpadkovými koši a veřejným osvětlením v pěší zóně v lípové aleji, dlažby a asfaltobetonová komunikace u kostela, celkové nové nasvětlení kostela, chodníky u fary a základní školy nebo parkoviště u základní školy. Širší pojetí centra obce bylo tak završeno a…

Vydáno: 17.05.2017

Dětské hřiště a zahrada MŠ v přírodním stylu - rok 2015

Radnice v Dolní Bečvě dokončila projekt „Dětské hřiště a zahrada mateřské školy Dolní Bečva v přírodním stylu“. Projekt zahrnuje 25 prvků od dětského hradu, přes altány otevřené, se sezením, s tabulemi, hrazdami, bránami na kopanou až po houpací hnízdo, skluzavky a prolézací roury, specifické chodníčky, bylinkové záhonky, pískoviště, lavičky nebo hmyzí domeček. Součástí projektu je výsadba aleje černých jeřábů, levandulí a dosadba modřínů. Smyslem akce bylo vytvořit komplex naučných a…

Vydáno: 17.05.2017

Obecní úřad - energetické úspory - 2015

Obec Dolní Bečva dokončila zateplování obecních budov realizací projektu „Obecní úřadenergetické úspory". Po mateřské školce, základní škole a zdravotnímu středisku tak budou zatepleny téměř všechny obecní budovy. Zateplení spočívá ve výměně výplní otvorů - oken, dveří, dále zateplení obvodového pláště a zateplení střešního pláště. U Obecního úřadu došlo i na rekonstrukci střechy, venkovních elektro rozvaděčů a instalaci věžních hodin. Na realizaci projektu energetických úspor navazovala…

Vydáno: 17.05.2017

Dolní Bečva – sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr- rok 2014

Sanace sesuvu pod Radhoštěm Operační program životního prostředí pomáhá obci Dolní Bečva nejen při zateplování obecních budov, výsadbou stromořadí, s likvidací bioodpadu prostřednictvím kompostérů, ale také se sanací sesuvu. Akce „Dolní Bečva – sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr“ řeší vytvoření kotvené mikropilotové stěny v délce 20 m tak, aby ochránila jedinou příjezdovou komunikaci do lokality GRŮNIK v Dolním Rozpité pro 10 rodinných domů a 1 chatu s 13 trvale bydlícími obyvateli obce.…

Vydáno: 17.05.2017

Zdravotní středisko-energetické úspory - rok 2014

Radnice pokračuje v zateplování obecních budov Obec Dolní Bečva byla úspěšná v 50. výzvě OPŽP s projektem „Zdravotní středisko-energetické úspory“ a také s projektem „Obecní úřad-energetické úspory“. Po mateřské školce a základní škole tak budou zatepleny další obecní budovy. Zateplení spočívá ve výměně výplní otvorů – oken, dveří, dále zateplení obvodového pláště a zateplení střešního pláště, u Obecního úřadu dojde i k rekonstrukci střechy. Na zateplení budov navážou stavby bezbariérové vstupy…

Vydáno: 17.05.2017

ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory - rok 2014

Základní škola v Dolní Bečvě dostane nový kabát. Přes letní prázdniny 2014 bude obec realizovat projekt „ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory“. Akce zahrnuje zateplení obvodového zdiva z polystyrénu tloušťky 120 mm, výměnu výplní otvorů, tedy všech oken a dveří vnějšího pláště budovy a zateplení půdy. Škola po dokončení získá nejen novou barevnou fasádu, ale především ušetří palivo – plyn, což byl hlavní důvod investice. Realizace zateplení školy bylo zvoleno o hlavních prázdninách, tedy mimo…

Vydáno: 17.05.2017

Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva - rok 2014

CYKLISTŮM SE BUDE V DOLNÍ BEČVĚ LÉPE JEZDIT V květnu a červnu 2014 budou provedeny asfaltové povrchy úseků cyklostezky podél Rožnovské Bečvy, které byly dosud v nezpevněném nebo penetračním povrchu, zároveň bude dokončen i most do Vigantic. Jedná se o úsek kolem kempu Pod lipami k mostu do Hážovic, úsek Křivač, silnice I/35 - most do Vigantic až po začátek lesní cesty přes Stráň, úsek Křivač, silnice I/35 – stávající cyklostezka u Tabulí ve směru na Prostřední Bečvu. Poslední uvedený úsek bude…

Vydáno: 17.05.2017

Biologicky rozložitelný odpad - rok 2012

V Dolní Bečvě občané kompostují biologický odpad. V červenci 2011 podala obec žádost na Státní fond životního prostředí ČR na poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí v rámci 27. výzvy na zkvalitnění nakládání s odpady na projekt Dolní Bečva – biologicky rozložitelný odpad. Předmětem projektu zpracovaného firmou Geotest Brno pro zpracovatele žádosti Grantiku České spořitelny Brno bylo zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území obce…

Vydáno: 17.05.2017

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz