Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2009 do 31.12.2009

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení zahájení územního řízení [dokument MS Word, 335.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  - Optický spoj Radhošť - nové podzemní vedení na pozemku p.č. 2628/7, 2628/11, 2628/18, 2629/3, 2629/9 v katastrálním území Dolní Bečvy.

01.07.2009 16.07.2009 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí[dokument MS Word, 656.5 kB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby rodinný dům, hospodářský objekt, přípojka NN, ČOV včetně venkovní splaškové kanalizace a vsakovacího zařízení, vrtané studny včetně vodovodu, venkovní dešťová kanalizace včetně vyústního objektu, zpevněné plochy, hrubé terénní úpravy - příprava území na pozemku p.č. 1942/1, 1925/2, 2657, 1921/1 ( PK 1930, PK 1931/1) v katastrálním území Dolní Bečva.

30.06.2009 15.07.2009 Jana Vavřínová

Odcizení služebního průkazu[dokument MS Word, 71 kB] Zobrazit detail

Odcizení služebního průkazu č. 19 - Bc. Ing. Antonie Orálkové

30.06.2009 31.07.2009 Jana Vavřínová

Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné

22.06.2009 08.07.2009 Jana Vavřínová

Vyvěšení záměru[dokument MS Word, 56.5 kB] Zobrazit detail

Vyhlášení záměru v souladu s §39 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., v platném znění - prodej části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Záměry obce
18.06.2009 07.07.2009 Jana Vavřínová

Zpráva o výsledku hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí "Sdružení Mikroregion Rožnovsko" za rok 2008

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
15.06.2009 30.06.2009 Jana Vavřínová

Oznámení zahájení kolaudačního řízení[dokument MS Word, 227.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou - účelová komunikace ke sportovnímu areálu v k.ú. Dolní Bečva.

15.06.2009 01.07.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 479.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o umístění stavby: rodinný dům s garáží, zahradní altán, studna včetně vodovodu, jímka včetně kanalizace, el. přípojka NN, dešťová kanalizace do trativodu, oplocení a zpevněné plochy na pozemku parc.č 1131/37, 2725/2, 2725/3 v k.ú. Dolní Bečva.

26.05.2009 11.06.2009 Jana Vavřínová

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Dolní Bečva za rok 2008 zaverecny-ucet-obce-2008.doc [ 68.5 kB, DOC ] plneni-rozpoctu-2008.xls [ 37.5 kB, XLS ] prehled-hospodareni-2008.doc [ 27.5 kB, DOC ] prehled-hospodareni-se-socialnim-fondem-za-rok-2008.doc [ 27 kB, DOC ] zaverecny-ucet-2008---tabulka.doc [ 37.5 kB, DOC ]

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
25.05.2009 30.06.2009 Jana Vavřínová

Stavební povolení[dokument MS Word, 481.5 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu garáže, na pozemku p.č. 1134/10 v k.ú. Dolní Bečva

22.05.2009 08.06.2009 Jana Vavřínová

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu a o změně některých zákonůoznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.doc [ 28.5 kB, DOC ]

22.05.2009 08.06.2009 Jana Vavřínová

Odcizení služebního průkazu[dokument MS Word, 77 kB] Zobrazit detail

Odcizení služebního průkazu ev.č.361007/109 pracovnice Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Vrchlabí.

19.05.2009 19.06.2009 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení veřejnou vyhláškou[dokument MS Word, 417.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání : stavba rodinný dům, hospodářský objekt, přípojka NN, ČOV včetně venkovní splaškové kanalizace a vsakovacího zařízení, vrtaná studna včetně vodovodu, venkovní dešťová kanalizace včetně vyústního objektu, zpevněná plocha, sjezd z MK, hrubé terénní úpravy na pozemku p.č 1942/1, 1925/2, 2657,1921/1 ( PK 1930, PK 1931/1) v katastrálním území Dolní Bečva.

14.05.2009 01.06.2009 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška[dokument MS Word, 405.5 kB] Zobrazit detail

Finanční úřad Praha - západ na základě § 73 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 336 b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na základě pravomocného exekučního příkazu na prodej nemovitostí č.j. 141891/08/060940/3701 ze den 7.5.2008 veřejnou dražbu nemovitostí

11.05.2009 24.06.2009 Jana Vavřínová

Nepronajatý majetek v vlastnictví státu [dokument MS Word, 196 kB] Zobrazit detail

Seznam  pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu, pravidla podání žádostí a obsah žádostí. 

04.05.2009 31.07.2009 Jana Vavřínová

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 126.5 kB] Zobrazit detail

Vyhlášení záměru v souladu s §39 odst. 1 z.č. 128/2008 Sb. v platném znění na prodej části pozemku p.č. 2690/3 v k.ú. Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Záměry obce
21.04.2009 07.05.2009 Jana Vavřínová

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace[dokument MS Word, 95 kB] Zobrazit detail

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku nastavební práce, Projekt - "Revitalizace centra obce Dolní Bečva", Projekt "Multifunkční budovy" ( přípojky k budově)

21.04.2009 07.05.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 179 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení stavebního řízení - garáž na pozemku p.č. 1134/10 v katastrálním území Dolní Bečvy.

17.04.2009 04.05.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 126.5 kB] Zobrazit detail

Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu Finančního úřadu v Rožnově p/R pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci Dolní Bečva.

14.04.2009 13.05.2009 Jana Vavřínová

Odcizení služebního průkazu[dokument MS Word, 87 kB] Zobrazit detail

Oznámení o odcizení služebního průkazu živnostenského odboru - Městské části Praha 12 ev.č. 310012/002

08.04.2009 30.04.2009 Jana Vavřínová

Oznámení o uložení písemnosti[dokument MS Word, 78 kB] Zobrazit detail

Oznámení o uložení písemnosti v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

08.04.2009 23.04.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 359 kB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV SILT 3/C pro rodinný dům čp. 450 na pozemku p.č. 285/14 v k.ú. Dolní Bečva.

02.04.2009 17.04.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 94.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

01.04.2009 16.04.2009 Jana Vavřínová

Hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko[dokument MS Word, 152.5 kB] Zobrazit detail

Hospodaření za rok 2008 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
01.04.2009 16.04.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 136 kB] Zobrazit detail

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečva

25.03.2009 27.04.2009 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 107 záznamů. Zobrazeny záznamy 51 až 75.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.