Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2009 do 31.12.2009

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Dražební vyhláška[dokument MS Word, 301 kB] Zobrazit detail

Dražební vyhláška č.j. 024 EX1234/05-106

19.03.2009 23.04.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2009 - změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečvaverejna-vyhlaska-opatreni-1-2009.doc [ 124 kB, DOC ]opatreni-obecne-povahy-c.-1-2009.doc [ 504.5 kB, DOC ]vyhodnoceni-stanovisek-1-2009.doc [ 448.5 kB, DOC ]

17.03.2009 02.04.2009 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška 1/2009[dokument MS Word, 626 kB] Zobrazit detail

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva č. 1/2009 , o místních poplatcích

17.03.2009 01.04.2009 Jana Vavřínová

Rozhodnutí [dokument MS Word, 305.5 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu vrtaná trubní studna a vodovodní potrubí

13.03.2009 30.03.2009 Jana Vavřínová

Rozhodnutí [dokument MS Word, 309 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu ČOV typu BC 4, revizní šachty, venkovní kanalizace splaškové, dešťové, jednotné a výustního objektu

13.03.2009 30.03.2009 Jana Vavřínová

Očkování proti katarální horečce ovcí

Chovatelé mají povinnost zabezpečit provedení očkování proti katarální  horečce ovcí u skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců.

09.03.2009 30.04.2009 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí [dokument MS Word, 344 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby domovní ČOV se vsakovacím akumulačním systémem na pozemku st. p. 220, p.č. 1417/1 v katastrálním území Dolní Bečva

03.03.2009 18.03.2009 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení [dokument MS Word, 288.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - Prodloužení kanalizace obce Dolní Bečva v místní části Dolní Rozpité obsahující - kanalizační sběrač včetně kanalizačních odbočení , rekonstrukci vodovodního řádu.

26.02.2009 30.03.2009 Jana Vavřínová

Orální vakcinace lišek[dokument MS Word, 1.48 MB] Zobrazit detail

Od 8. dubna do 17.dubna 2009 proběhne orální vakcinace lišek proti vzteklině na území okresu Vsetín pomocí vakcíny vyložené do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky ze základny Mošnov.

25.02.2009 30.04.2009 Jana Vavřínová

Oznámení [dokument MS Word, 227 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení akutalizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Dolní Bečva

23.02.2009 10.03.2009 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení veřejnou vyhláškou[dokument MS Word, 309 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení  a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba ČOV SILT 3/C pro rodinný dům čp. 450 na pozemku p.č. 285/14 v katastrálním území Dolní Bečva

19.02.2009 06.03.2009 Jana Vavřínová

Veřejná zakázka - výzva[dokument MS Word, 77.5 kB] Zobrazit detail

V souladu s ustanovením §6 a §12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zveřejňujeme výzvu k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku "Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě".

11.02.2009 03.03.2009 Jana Vavřínová

Nepronajatý majetek v vlastnictví státu [dokument MS Word, 199.5 kB] Zobrazit detail

Vyvěšení seznamu pozemků ve vlastnictví státu a správy Pozemkového fondu ČR, které jsou nabízeny k pronájmu.

09.02.2009 30.04.2009 Jana Vavřínová

Oznámení řízení o prodloužení platnosti[dokument MS Word, 169 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: vrtaná trubní studna a vododvodní potrubí na pozemku p.č. 794/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

05.02.2009 09.03.2009 Jana Vavřínová

Oznámení řízení o prodloužení platnosti[dokument MS Word, 169.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: ČOV typu BC 4, revizní šachty, venkovní kanalizace splaškové, dešťové, jednotné a výustního objektu na pozemku p.č. 791/1, 794/1, 2716/2, 2716/74 v katastrálním území Dolní Bečva.

05.02.2009 09.03.2009 Jana Vavřínová

Záměr obce Dolní Bečva na prodej bytů a nebytových prostor[dokument MS Word, 82.5 kB] Zobrazit detail

Záměr obce Dolní Bečva na budoucí prodej bytů a nebytových prostor, u nebytových prostor i na případný pronájem v multifunkční budově v centru obce. 3321np.pdf [ 839.26 kB, PDF ] 1pp.pdf [ 258.43 kB, PDF ] 2np.pdf [ 872.61 kB, PDF ] model-4---navrh-jiho-vychod.jpg [ 243.51 kB, JPG ] model-4---navrh-jiho-zapad.jpg [ 299.5 kB, JPG ] model-4---navrh-severo-vychod.jpg [ 264.6 kB, JPG ] model-4---navrh-severo-zapad.jpg [ 249.01 kB, JPG ] prehledna-situace.jpg [ 147.71 kB, JPG ]

Zařazeno do složky: Záměry obce
03.02.2009 30.04.2009 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí[dokument MS Word, 375.5 kB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku p.č. 25/7 v katastrálním území Dolní Bečva.

02.02.2009 18.02.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 305 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - domovní ČOV se vsakovacím akumulačním systémem na pozemku st.p. 220, p.č. 1417/1 v katastrálním území Dolní Bečva

27.01.2009 11.02.2009 Jana Vavřínová

Daň z nemovitostí od 1.1.2009

Novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,  ve znění pozdějších předpisů, tj. zákonem č. 1/2009 Sb., s účinností od 1.1.2009, podle které se bude poprvé postupovat ve zdaňovacím období 2009, dochází k některým zásadním změnám, o kterých chceme poplatníky daně z nemovitostí informovat v přiložených souborech. dne-2009-zmeny.doc [ 29.5 kB, DOC ]dne-2009-prumerna-cena-pudya-koef-rd.doc [ 38 kB, DOC ]dne-2009-2.byty-2koef.doc [ 51 kB, DOC ]

19.01.2009 29.05.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 179 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 12 ÚPN SÚ Dolní Bečva, které se koná v pátek 6.3.2009 v 8,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rožnov p/R, Letenská 1918 ( budova vedle polikliniky v Rožnově p/R).

16.01.2009 03.03.2009 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška[dokument MS Word, 179.5 kB] Zobrazit detail

Usnesení o nařízení dražebního jednání ( dražební vyhláška - opakovaná dražba). Dražba nemovitostí se koná dne 25.2.2009 se začátkem v 11,00 hodin v Exekutorském úřadě v Olomouci, Pavelčákova 14, 1. patro. Zápis a uhrazení jistoty je od 10,30 hodin ve 2.patře.

14.01.2009 25.02.2009 Jana Vavřínová

Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ[dokument MS Word, 245 kB] Zobrazit detail

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Radhošť, spínací stanice VN 62, TS" na pozemku st.p. 428, p.č. 2628/1, 2628/11, 2629/5 v katastrálním území Dolní Bečva.

12.01.2009 27.01.2009 Jana Vavřínová

Rozhodnutí - povolení nakládání s vodami[dokument MS Word, 419.5 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí povolení nakládání s vodami - dodatečné povolení stavby k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru p.č. 2343/1 v katastrálním území Dolní Bečva

05.01.2009 20.01.2009 Jana Vavřínová

Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby[dokument MS Word, 186 kB] Zobrazit detail

Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby asfaltová cesta na pozemku p.č. 2568/6 v katastrálním území Dolní Bečva.

05.01.2009 20.01.2009 Jana Vavřínová

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání[dokument MS Word, 295 kB] Zobrazit detail

Oznámení veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna na pozemku p.č. 25/7 v katastrálním území Dolní Bečva

17.12.2008 02.01.2009 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 107 záznamů. Zobrazeny záznamy 76 až 100.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.