Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2017 do 31.12.2017

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 30779[dokument PDF, 332.68 kB] Zobrazit detail

Odvolání opatření obecné povahy při nedostatku vody s účinností od 5.9.2017.

05.09.2017 21.09.2017 Jana Vavřínová

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.10.2017[dokument PDF, 293.33 kB] Zobrazit detail

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne 04.10.2017, od : 07:00 hod do : 18:00 hod. v lokalitě : OÚ - Horní Rozpité. Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

04.09.2017 05.10.2017 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 59238[dokument PDF, 380.17 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpitý v obci Dolní Bečva

04.09.2017 19.09.2017 Jana Vavřínová

Oznámení o době a místu konání voleb[dokument PDF, 67.65 kB] Zobrazit detail

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017

04.09.2017 21.10.2017 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška MSK 109418/2017[dokument PDF, 825.08 kB] Zobrazit detail

Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání.

30.08.2017 15.09.2017 Jana Vavřínová

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny[dokument PDF, 293.95 kB] Zobrazit detail

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se dne 27.09.2017 - od : 07:00 hod - 18:00 hod. Seznam budov je příloze.

25.08.2017 28.09.2017 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29435[dokument PDF, 244.49 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška doručení stavebního povolení

23.08.2017 07.09.2017 Jana Vavřínová

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017[dokument PDF, 67.55 kB] Zobrazit detail

Stanovení počtu členů okrskové volební komise a volebního okrsku v obci Dolní Bečva

21.08.2017 21.10.2017 Jana Vavřínová

Záměr pronájmu - ordinace lékaře pro děti[dokument PDF, 74.32 kB] Zobrazit detail

Obec Dolní Bečva se sídlem 756 55 Dolní Bečva čp. 340 v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na dobu neurčitou.

Zařazeno do složky: Záměry obce
18.08.2017 04.09.2017 Jana Vavřínová

Záměr obce pronajmout - výdejna léků[dokument PDF, 71.27 kB] Zobrazit detail

Obec Dolní Bečva se sídlem 756 55 Dolní Bečva čp. 340 v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na dobu neurčitou.

Zařazeno do složky: Záměry obce
18.08.2017 04.09.2017 Jana Vavřínová

Nabídka dotací pro domácnosti[dokument PDF, 287.5 kB] Zobrazit detail

Dotace na komplexní, nebo dílčí zateplení domů, výstavbu v pasivním standardu a elektivní využití zdrojů energie, dále dotace pro vlasntíky či stavebníky domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.  

16.08.2017 23.08.2017 Jana Vavřínová

Oznámení 15.8.2017[dokument PDF, 593.08 kB] Zobrazit detail

Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen "protikuřáský zákon").

15.08.2017 30.08.2017 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 9.8.2017[dokument PDF, 189.65 kB] Zobrazit detail

Záměr zřídit věcné břemeno - služebnost zařízení distribuční soustavy - podzemního kabelového vedení NN na p.č. 2691/9

Zařazeno do složky: Záměry obce
09.08.2017 25.08.2017 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění 8.8.2017[dokument PDF, 57.6 kB] Zobrazit detail

dne 8. 8. 2017 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) zveřejňuje podle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, na svých internetových stránkách (www.mikroregion-vsetinsko.cz) Rozpočtové opatření SOMV č. 4/2017 schválené dne 24. 7. 2017.

08.08.2017 31.12.2017 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 8.8.2017[dokument PDF, 169.51 kB] Zobrazit detail

Záměr obce zřídit zpevněnou plochu sjezdu k rodinnému domu na p.č. 2658

08.08.2017 24.08.2017 Jana Vavřínová

Veřejně prospěšné práce[dokument PDF, 82.39 kB] Zobrazit detail

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

26.07.2017 30.09.2017 Eva Vašková

Veřejná vyhláška KUZL 48070/2017[dokument PDF, 663.76 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

26.07.2017 10.08.2017 Eva Vašková

Oznámení veřejnou vyhláškou[dokument PDF, 527.27 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

21.07.2017 31.12.2017 Jana Vavřínová

Záměr obce Dolní Bečva ze dne 21.7.2017[dokument PDF, 75.62 kB] Zobrazit detail

V souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění obec Dolní Bečva zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na dobu neurčitou.

Zařazeno do složky: Záměry obce
21.07.2017 07.08.2017 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25483[dokument PDF, 390.48 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody

20.07.2017 31.08.2017 Jana Vavřínová

Oznámení 25411[dokument PDF, 205.79 kB] Zobrazit detail

Oznámení o možnosti převzít písemnost

19.07.2017 03.08.2017 Jana Vavřínová

Oznámení 25412[dokument PDF, 206.21 kB] Zobrazit detail

Oznámení o možnosti převzít písemnost

19.07.2017 03.08.2017 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25040[dokument PDF, 393.03 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení stavebního řízení

18.07.2017 02.08.2017 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 24559/2017[dokument PDF, 596.69 kB] Zobrazit detail

Doručení rozhodnutí povolení vyjímky.

13.07.2017 28.07.2017 Eva Vašková

Oznámení ze dne 12.7.2017[dokument PDF, 63.66 kB] Zobrazit detail

Dne 12. 7. 2017 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) zveřejňuje podle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, na svých internetových stránkách (www.mikroregion-vsetinsko.cz) Rozpočtové opatření SOMV č. 3/2017 schválené dne 16. 6. 2017.

12.07.2017 31.12.2017 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 147 záznamů. Zobrazeny záznamy 51 až 75.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz