Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2020 do 31.12.2020

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Obecní knihovna Dolní Bečva - energetické úspory[dokument PDF, 334.57 kB] Zobrazit detail

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zařazeno do složky:
30.04.2020 31.05.2020 Jana Vavřínová

Kalkulace ceny vodného

Porovnání kalkulace cen vodného

Zařazeno do složky: VODNÉ
30.04.2020 01.06.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák.č. 69[dokument PDF, 181.98 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 69

Zařazeno do složky:
24.04.2020 11.05.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák. č. 70[dokument PDF, 140.25 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 70

Zařazeno do složky:
24.04.2020 11.05.2020 Jana Vavřínová

Prodloužení splaškové kanalizace[dokument PDF, 147.33 kB] Zobrazit detail

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva - projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra živostního prostředí a Zlínským krajem.

Zařazeno do složky:
23.04.2020 11.05.2020 Jana Vavřínová

Sadové úpravy hřbitova[dokument PDF, 208.16 kB] Zobrazit detail

Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva - projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zařazeno do složky:
23.04.2020 11.05.2020 Jana Vavřínová

Rozhodnutí 27615[dokument PDF, 36.49 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí hejtmana ZK 27615

Zařazeno do složky:
22.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 733607

Veřejná vyhláška k platbě daně z nemovitých věcích v roce 2020.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
21.04.2020 01.06.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák. č. 66 a 65

Sbírka zákonů částka 66 a 65

Zařazeno do složky:
19.04.2020 31.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25096[dokument PDF, 347.44 kB] Zobrazit detail

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29425[dokument PDF, 107.2 kB] Zobrazit detail

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava mostu ev. č. 35-195

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29018[dokument PDF, 148.79 kB] Zobrazit detail

Zahájení územní řízení - kanalizační přípojka RD 373

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák. č. 59[dokument PDF, 114.23 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 59

Zařazeno do složky:
14.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Mimořádná opatření 9.4.2020

Sdělení k mimořádným opatřením 9.4.2020 - správní úřady

Zařazeno do složky:
09.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

sbírka č. 58[dokument PDF, 115.81 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 58

Zařazeno do složky:
09.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů č. 57[dokument PDF, 94.6 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 57

Zařazeno do složky:
09.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák.č. 56[dokument PDF, 102.46 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 56

Zařazeno do složky:
08.04.2020 01.05.2020 Jana Vavřínová

Mimořádná opatření 6.4.2020

Mimořádná opatření ze dne 6.4.2020

Zařazeno do složky:
08.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 17110[dokument PDF, 291.44 kB] Zobrazit detail

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy  

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 21979[dokument PDF, 261.34 kB] Zobrazit detail

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 26979675 zastupující na základě plné moci: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici: I/35  

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
06.04.2020 21.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy č. 1/2020[dokument PDF, 619.54 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů částka 53[dokument PDF, 93.86 kB] Zobrazit detail

Sbírka zák. č. 53

Zařazeno do složky:
03.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů č. 54[dokument PDF, 1.16 MB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 54

Zařazeno do složky:
03.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 - RO ze dne 30.3.2020.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.04.2020 16.04.2020 Jana Vavřínová

Oznámení zveřejnění dokumentu[dokument PDF, 177.65 kB] Zobrazit detail

Oznámení zveřejnění dokumentu - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 30.3.2020

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.04.2020 16.04.2020 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 175 záznamů. Zobrazeny záznamy 76 až 100.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.