Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2023 do 31.12.2023

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška SR/0103/US/2023-2[PDF, 897.34 kB] Zobrazit detail

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
25.09.2023 10.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 87758[PDF, 377.88 kB] Zobrazit detail

Do d a t e č n é p o v o l e n í na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“ na pozemku parc. č. 2170/1 (orná půda), dle (geometrického plánu č. 2294-373/2021st. p. 1555) v katastrálním území Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
22.09.2023 09.10.2023 Jana Vavřínová

Schválený střednědobý výhled 2024-2028

Schválený střednědobý výhled - ZO dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 31.12.2028 Jana Vavřínová

Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2024-2028 [PDF, 217.18 kB] Zobrazit detail

Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2024-2028 - ZO 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 31.12.2028 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 18.9.2023[PDF, 396.3 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Pozvánka na zastupitelstvo obce 18.9.2023[PDF, 413.69 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18.9.2023 od 16,00 hodin do zasedací síně obecního úřadu.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
11.09.2023 19.09.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 85760[PDF, 318.54 kB] Zobrazit detail

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
04.09.2023 19.09.2023 Jana Vavřínová

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2028

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2028

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.08.2023 20.09.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2028[PDF, 215.47 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že návrh střednědobého výhledu na rok 2024- 2028 je zveřejněn na úřední desce https://dolnibecva.cz/uredni-deska a na webových stránkách obce v menu Obecní úřad- Rozpočet- Rozpočet 2023 https://dolnibecva.cz/rozpočet/rok-2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.08.2023 20.09.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 29.8.2023[PDF, 497.91 kB] Zobrazit detail

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2686/7, ostatní plocha ostatní komunikace,  nově označeného p. č. 2686/12  o výměře  100 m2   v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického plánu č. 2353-142/2022 ze dne 22.8.2023. Zájemci o koupi pozemku mohou své písemné nabídky podat do 13.9.2023 na podatelnu Obecního úřadu.

Zařazeno do složky: Záměry obce
29.08.2023 13.09.2023 Jana Vavřínová

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV"), které se na území Vaší obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňuji, že se iedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

Zařazeno do složky:
28.08.2023 31.12.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 76653

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, domovní ČOV, splašková kanalizace a zasakovací objekt, dešťová kanalizace, akumulační/retenční nádrž, zasakovací objekt Dolní Bečva č.p. 742

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
17.08.2023 04.09.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 72671[PDF, 342.1 kB] Zobrazit detail

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajících objektů (RD a průmysl. objekt), spojené se změnou v užívání stavby z RD a průmysl. objektu na víceúčelovou stavbu,doplňková stavba skladu.“ Dolní Bečva č.p. 201

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
08.08.2023 23.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 71809

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ o vydání dodatečného povolení na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
07.08.2023 22.08.2023 Jana Vavřínová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - zveřejnění

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  NA ROK 2023- zveřejnění  Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
02.08.2023 03.08.2026 Eva Vašková

Veřejná vyhláška - KUZL67019

Místní úpravu provozu na silnici: I/35 v místě: obec Dolní Bečva, km cca 328,220 – 328,620 provozního staničení, okr. Vsetín, z důvodu: dokončení stavby „zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva v km 329,2-329,3 u školy a v km 329,6 u obecního úřadu“, v rozsahu: podle 2 situací ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA SILNICI I/35 V OBCI DOLNÍ BEČVA U ŠKOLY A U OBECNÍHO ÚŘADU“, které vypracovala společnost V-projekt s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Tomáš Malina) v červenci 2019.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
26.07.2023 11.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 61626

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v úseku křížení se sil. I/35 v k. ú. Dolní Bečva, dle předložené dokumentace (dále jen „návrh opatření“). Předmětem návrhu je svislé a vodorovné dopravní značení dle návrhu dopravního značení, který předložil navrhovatel a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření z důvodu: doplnění dopravního značení po stavební akci „Zklidnění dopravy na sil. I/35 v průtahu obce Dolní Bečva u školy a OÚ“.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
13.07.2023 28.07.2023 Jana Vavřínová

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE V ROCE 2023

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE V ROCE 2023

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
23.06.2023 24.06.2026 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 ze dne 19.6.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
22.06.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2023[PDF, 396.29 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2023 ze dne 19.6.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
22.06.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Upozorňujeme občany, že závěrečný účet obce Dolní Bečva za rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2023 a je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Rozpočet, Rok 2022. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.06.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce za rok 2022[PDF, 91.72 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že závěrečný účet obce Dolní Bečva za rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2023 a je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Rozpočet, Rok 2022. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.06.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 54530

Stanovení  místní úpravu provozu na silnici: I/35 v místě: k.ú. Dolní Bečva, km cca 329,320 – 330,500 provozního staničení, okr. Vsetín, z důvodu: zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu na silnici I/35, v rozsahu: posun stávajících dopravních značek č. IZ 4a a č. IZ 4b (Obec, Konec obce), úpravu nejvyšší dovolené rychlosti, vyznačení hlavní pozemní komunikace č. P2 a doplnění směrových sloupků č. Z 11g u vyústění účelových komunikací podle přiložené situace dopravního značení, kterou vypracoval Ing. Bronislav Bonczek 27.2.2023,

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
15.06.2023 30.06.2023 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO 19.6.2023[PDF, 495.8 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2023 v zasedací síni obecního úřadu od 16,00 hodin.

Zařazeno do složky: ZO
09.06.2023 20.06.2023 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 111 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.