Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídkaZobrazit hlavní menu

Aktuality uživatle Jana Vavřínová

PŘIPOJENÍ SE NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Vyzýváme především obyvatele, kteří mají vyřízen územní souhlas na domovní přípojku, aby urychlili realizaci domovní přípojky splaškové kanalizace a uzavřeli smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody s provozovatelem kanalizace Vak Vsetín. Zvláště vyzýváme občany, kteří v dotazníkovém šetření před zahájením stavby v roce 2019 se vyjádřili kladně realizovat domovní přípojku splaškové kanalizace po dokončení stavby nejpozději do 31. 12. 2021, aby urychlili práce na realizaci domovní přípojky splaškové kanalizace a neprodleně uzavřeli smlouvu o odvádění a čištění odpadní vodu s provozovatelem kanalizace Vak Vsetín. Provozovatel splaškové kanalizace Vak Vsetín oznamuje občanům, kteří jsou napojeni na kanalizaci a dosud neuzavřeli smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody, aby tak bez odkladu učinili. Provozovatel kanalizace zahájí od října 2023 kontrolu užívání domovních přípojek. V případě zjištění neoprávněného napojení na kanalizaci se vlastník domovní přípojky vystavuje zahájení řízení a uložení finančního postihu. Vodoprávní úřad – Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm oznamuje občanům, že  od října t.r. zahajuje kontroly obytných staveb v obci, které se zaměří na nakládání splaškových vod  ze žump a septiků. Kontrola se zaměří především na nemovitosti v lokalitách s již vybudovanou splaškovou kanalizací. Vlastníci nemovitostí mají povinnost doložit kontrolnímu orgánu proplacenými doklady likvidaci splaškových vod v souladu se zákonem o vodách. (více informací v přiloženém článku) Zastupitelstvo obce  

Vydáno: 01.09.2023 | Autor: Jana Vavřínová

VZPOMÍNKA VE FOTOGRAFIÍCH - POHYBOVÝ SOBOTNÍ DEN

ZAJÍMAVÉ STŘÍPKY Z FESTIVALU V POHYBU NA DOLNÍ BEČVĚ V sobotu, 19.8., jste mohli ve sportovním areálu u Bečvy strávit super den spolu s Pohybovou akademií Radko Linharta založenou v tomto roce. Již kolem desáté proudily skupinky lidí na hřiště, kde je čekalo deset stanovišť s pestrými, pohybovými úkoly.

Vydáno: 21.08.2023 | Autor: Jana Vavřínová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 23.6.2023

V pátek 23. 6. 2023 proběhlo na obecním úřadě vítání občánků. Do svazku obce byli přivítání: RŮČKA KRYŠTOF, RŮČKOVÁ KLÁRA, VÁLKOVÁ AMÁLIE, MARKOVÁ HELENA, KORÁBEČNÁ ALŽBĚTA, ZAORÁLKOVÁ NIKOL, DANYŠAK MATYÁŠ, VOJKŮVKOVÁ ADÉLA, MARTINÁK ŠIMON, MIKITA MAREK, PEŠLOVÁ ELEN, Děkujeme za zajištění programu paní učitelce a dětem z mateřské školy, za fotodokumentaci panu Ing. Daňkovi.

Vydáno: 12.07.2023 | Autor: Jana Vavřínová

MILOSTIVÉ LÉTO 2023

od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která se tentokrát týká dluhů zejména na daních a sociálním pojištění. Dobrovolně se však mohou zapojit také obce nebo kraje. Podrobný návod k Milostivému létu 2023 obsahuje podmínky akce a doporučený postup, jak ji využít, vše právně revidováno. Milostivé léto se vyplatí jak občanům, tak firmám zatíženým dluhy, proto je vhodné o něm v maximální možné míře informovat. Kompletní návod na Milostivé léto 2023 naleznete zde: https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto      

Vydáno: 27.06.2023 | Autor: Jana Vavřínová

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ 2023

Zdařilou akci připravili již tradičně pracovníci Městské knihovny z Rožnova pod Radhoštěm ve spolupráci s místní knihovnou a Obecním úřadem v Dolní Bečvě.  

Vydáno: 23.06.2023 | Autor: Jana Vavřínová

O keramickou popelnici

Obce Zlínského kraje si rozdělily ceny za třídění odpadů Zástupci obcí a měst Zlínského kraje si na slavnostním ceremoniálu na zámku Lešná u Valašského Meziříčí převzali prestižní ocenění v několika kategoriích soutěže „O keramickou popelnici.“  Valašské Meziříčí, Nivnice a Dolní Bečva si odnášejí první cenu za třídění vysloužilých elektrozařízení v kategoriích kolektivního systému ASEKOL.  

Vydáno: 08.06.2023 | Autor: Jana Vavřínová

Změny v humanitární pomoci - Ukrajina

Změny v humanitární pomoci od 1.7.2023

Vydáno: 17.05.2023 | Autor: Jana Vavřínová

Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie „Pečující osoba“ 2023

Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie „Pečující osoba“ 2023

Vydáno: 17.05.2023 | Autor: Jana Vavřínová

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI DOLNÍ BEČVA -r.č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI DOLNÍ BEČVA - Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193, je spolufinancován Evropskou unií.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva realizací novostavby a rekonstrukce stávajícího chodníku s autobusovými zastávkami a nasvětleným přechodem na zpomalovacím prahu před budovou základní školy a vybudováním zpomalovacích polštářů na místních komunikacích na území obce. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva, a to realizací novostavby a rekonstrukce stávajícího chodníku s autobusovými zastávkami a nasvětleným přechodem na zpomalovacím prahu před budovou základní školy a zpomalovacích polštářů na místních komunikacích na území obce. Tento záměr je plně v souladu se specifickým cílem 1.2 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) pro období 2014-2020.

Vydáno: 09.05.2023 | Autor: Jana Vavřínová

Beseda v knihovně 4.5.2023

Pouť do Santiaga de Compostely. V knihovně si čtenář vybírá knihy, aby se pobavil, aby se poučil, pozorný čtenář  v příbězích jiných lidí nachází odpovědi na své životní otázky. Někdy  člověk ani nemusí číst, stačí, když přijde do knihovny a poslechne si příběh, který ho inspiruje nebo nabídne možnost  zamyslet se nad sebou samým. Ve čtvrtek 4.května  2023 přišla do naší knihovny prezentovat svůj příběh mladá cestovatelka Marieta Valová.

Vydáno: 09.05.2023 | Autor: Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 252 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.