Mateřská škola Dolní Bečva - energetické úspory

Obec po stavebních úpravách uvnitř budovy MŠ v letošním roce souběžně realizovala další finančně náročný projekt „Mateřská škola Dolní Bečva – energetické úspory“, který zahrnoval zateplení obvodového zdiva, výměnu oken a dveří a zateplení střechy budovy. Cena díla činila 2,213.791,- Kč. Zakázku úspěšně realizovala firma Commodum z Valašské Bystřice během letních prázdnin. Projekt byl podpořen v rámci 35. Výzvy z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Akce byla spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 93.684,- Kč a z dotace Evropské unie - z Fondu soudržnosti ve výši 1,592.628,- Kč, celková výše podpory tak činila částku 1,686.312,- Kč ze způsobilých výdajů akce. Obec spolufinan-covala akci ve výši 681.609,- Kč z celkových výdajů na akci. Poděkování patří i administrátorovi akce Energetické agentuře Zlínského kraje ze Zlína. Opatření významně přispěje nejen k úspoře energií v provozu MŠ, ale zároveň zlepší estetický vzhled budovy a komfort uživatelům budovy. 
Vyvěšeno: 21.10.2013 Sejmuto: 21.11.2013
Autor: Jana Vavřínová

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.