Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídkaZobrazit hlavní menu

Mateřská škola Dolní Bečva - energetické úspory

Obec po stavebních úpravách uvnitř budovy MŠ v letošním roce souběžně realizovala další finančně náročný projekt „Mateřská škola Dolní Bečva – energetické úspory“, který zahrnoval zateplení obvodového zdiva, výměnu oken a dveří a zateplení střechy budovy. Cena díla činila 2,213.791,- Kč. Zakázku úspěšně realizovala firma Commodum z Valašské Bystřice během letních prázdnin. Projekt byl podpořen v rámci 35. Výzvy z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Akce byla spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 93.684,- Kč a z dotace Evropské unie - z Fondu soudržnosti ve výši 1,592.628,- Kč, celková výše podpory tak činila částku 1,686.312,- Kč ze způsobilých výdajů akce. Obec spolufinan-covala akci ve výši 681.609,- Kč z celkových výdajů na akci. Poděkování patří i administrátorovi akce Energetické agentuře Zlínského kraje ze Zlína. Opatření významně přispěje nejen k úspoře energií v provozu MŠ, ale zároveň zlepší estetický vzhled budovy a komfort uživatelům budovy.  Vyvěšeno: 21.10.2013 Sejmuto: 21.11.2013
Vydáno: 21. 10. 2013 00:00:00 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.