Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Stav ke dni 09.04.2020

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Sbírka zák.č. 56[dokument PDF, 102.46 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 56

Zařazeno do složky:
08.04.2020 01.05.2020 Jana Vavřínová

Mimořádná opatření 6.4.2020

Mimořádná opatření ze dne 6.4.2020

Zařazeno do složky:
08.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 17110[dokument PDF, 291.44 kB] Zobrazit detail

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy  

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 21979[dokument PDF, 261.34 kB] Zobrazit detail

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 26979675 zastupující na základě plné moci: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici: I/35  

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
06.04.2020 21.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy č. 1/2020[dokument PDF, 619.54 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů částka 53[dokument PDF, 93.86 kB] Zobrazit detail

Sbírka zák. č. 53

Zařazeno do složky:
03.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů č. 54[dokument PDF, 1.16 MB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 54

Zařazeno do složky:
03.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 - RO ze dne 30.3.2020.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.04.2020 16.04.2020 Jana Vavřínová

Oznámení zveřejnění dokumentu[dokument PDF, 177.65 kB] Zobrazit detail

Oznámení zveřejnění dokumentu - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 30.3.2020

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.04.2020 16.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák. č. 52[dokument PDF, 90.57 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 52

Zařazeno do složky:
01.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Mimořádná opatření ze dne 30.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření s účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00.  

Zařazeno do složky:
01.04.2020 12.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zák. č. 51[dokument PDF, 109.86 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákona částka 51

Zařazeno do složky:
30.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů č. 48[dokument PDF, 132.37 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů - částka 48

Zařazeno do složky:
29.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákon č. 46 a 47

Sbírka zákonů částka 46 a 47

Zařazeno do složky:
27.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Rozhodnutí 7[dokument PDF, 72.33 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7

Zařazeno do složky:
27.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Projednávání přestupků [dokument PDF, 370.51 kB] Zobrazit detail

Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

Zařazeno do složky:
25.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Sbírka zákonů 45[dokument PDF, 110.68 kB] Zobrazit detail

Nová krizová opatření od 24.3.2020

Zařazeno do složky:
24.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Nařízení č. 6[dokument PDF, 103.91 kB] Zobrazit detail

Nařízení č. 6 hejtmana Zlínského kraje

Zařazeno do složky:
24.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Rozhodnutí hejtmana ZK č. 5

Rozhodnutí a oznámení hejtmana Zlínského kraje

Zařazeno do složky:
23.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Mimořádné opatření 19.3.2020[dokument PDF, 191.87 kB] Zobrazit detail

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Zařazeno do složky:
20.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Usnesení vlády 19.3.2020[dokument PDF, 92.66 kB] Zobrazit detail

Usnesení vlády 19.3.2020

Zařazeno do složky:
20.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Usnesení vlády 17. a 18.3.2020[dokument PDF, 551.03 kB] Zobrazit detail

Usnesení vlády 17. a 18.3.2020

Zařazeno do složky:
19.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Nařízení 21234[dokument PDF, 55.49 kB] Zobrazit detail

Nařízení hejtmana Zlínského kraje

Zařazeno do složky:
18.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Usnesení vlády - sbírka zákonu[dokument PDF, 348.17 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů č. 96/2020

Zařazeno do složky:
17.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Usnesení vlády ze dne 13. a 14.3.2020[dokument PDF, 569.29 kB] Zobrazit detail

Usnesení vlády ze dne 13. a 14.3.2020

Zařazeno do složky:
16.03.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 57 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz