Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2009 do 31.12.2009

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejně prospěšné práce [PDF, 547.37 kB] Zobrazit detail

Informační leták o čerpaném příspěvku z Evropského sociálního fondu - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - příspěvek na mzdové náklady umístěných uchazečů o zaměstnání.

02.02.2011 31.08.2009 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška 3/2009[PDF, 1.87 MB] Zobrazit detail

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

22.12.2009 06.01.2010 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO[PDF, 381.8 kB] Zobrazit detail

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2009

18.12.2009 22.12.2009 Jana Vavřínová

Plánované vypínání el. energie[obrázek, 140.21 kB] Zobrazit detail

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro části obce  - viz. příloha

15.12.2009 29.01.2010 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti[PDF, 114.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 S., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

10.12.2009 28.12.2009 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí[PDF, 100.84 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby otevřené garážové státní na pozemku st.p. 454/2 v katastrálním území Dolní Bečva

10.12.2009 28.12.2009 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2010

Návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2010

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
04.12.2009 22.12.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 3.26 MB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou - dodatečné povolení stavby - stavební úpravy přístupové cesty na pozemku p.č. 2568/6 v katastrálním území Dolní Bečva.

03.12.2009 18.12.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhlášk[PDF, 3.01 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí o umístění stavby - Rozšíření  veřejného osvětlení - Dolní Bečva - Na Rovni, Bilův dvůr - vedení VO

03.12.2009 18.12.2009 Jana Vavřínová

Rozpočet Mikroregionu Vsetínsko[PDF, 731.29 kB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2010

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
02.12.2009 17.12.2009 Jana Vavřínová

Zjišťovací řízení[PDF, 714.61 kB] Zobrazit detail

Zjišťovací řízení ke koncepci "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji"

01.12.2009 16.12.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 1.72 MB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stání pro auto a zpevněné plochy na pozemku p.č. 471/11 v katastrálním území Dolní Bečva.

27.11.2009 14.12.2009 Jana Vavřínová

Odcizení služebního průkazu[PDF, 393.98 kB] Zobrazit detail

Odcizení služebního průkazu č. 280968

13.11.2009 14.12.2009 Jana Vavřínová

Cenové oznámení[PDF, 669.7 kB] Zobrazit detail

Cenové oznámení VaK Vsetín o vodném a stočném s účinností od 1.1.2010

06.11.2009 31.12.2009 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouva[PDF, 2.29 MB] Zobrazit detail

Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti spočívající v projednávání přestupků vč. výkonu rohodnutí

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
06.11.2009 23.11.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 2.38 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna včetně vodovodu  na pozemku p.č. 2297/11 v katastrálním území Dolní Bečva

04.11.2009 19.11.2009 Jana Vavřínová

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu [PDF, 1.12 MB] Zobrazit detail

Vyvěšení pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu.

04.11.2009 04.02.2010 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška 2/2009[PDF, 532.17 kB] Zobrazit detail

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

03.11.2009 18.11.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 1.95 MB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - otevřené garážové stání na pozemku p.č. 454/2 v katastrálním území Dolní Bečva

30.10.2009 16.11.2009 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2010[PDF, 1.23 MB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnvsko na rok 2010 a návrh rozpočtového výhledu Sdružení Mikoregionu Rožnovsko na období 2011-2013.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
29.10.2009 13.11.2009 Jana Vavřínová

Výběrové řízení[PDF, 524.22 kB] Zobrazit detail

Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu.

27.10.2009 30.11.2009 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 1.67 MB] Zobrazit detail

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby - Rozšíření veřejného osvětlení - "Dolní Bečva - Na Rovni, Bilův dvůr - vedení VO".

21.10.2009 06.11.2009 Jana Vavřínová

Upozornění chovatelům zvířat[PDF, 495.14 kB] Zobrazit detail

Upozornění chovatelům zvířat na novelu zákona č. 291/2009 Sb. - povinnosti od 1.října 2009

19.10.2009 31.12.2009 Jana Vavřínová

Posuzování vlivů na ŽP[PDF, 2.76 MB] Zobrazit detail

Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji"

19.10.2009 09.11.2009 Jana Vavřínová

Výběrové řízení[PDF, 1.65 MB] Zobrazit detail

Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi hrobového zařízení

19.10.2009 31.12.2009 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 107 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.