Rada obce

Rada obce Dolní Bečva

Zasedání RO je první pondělí v měsíci, a to od 17,00 hodin ( změna termínu dle potřeby vyhrazena)


Složení RO

 Bc.       Pavel Mana                 starosta obce                       571647166, 724179039 
 Ing. Pavla Novosadová   místostarostka obce   571620212, 720513200
 Ing. Martin Solanský člen rady  
 Pan Petr Vojkůvka člen rady 775707600 
 Ing. Petr Bohušík člen rady 606737717 
Vydáno: 02. 05. 2017 23:45:00 | Autor: Jana Vavřínová