Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2023 do 31.12.2023

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2024[dokument PDF, 110.28 kB] Zobrazit detail

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.12.2023 19.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.12.2023 19.12.2023 Jana Vavřínová

Cenové oznámení VaK Vsetín na rok 2024[dokument PDF, 208.29 kB] Zobrazit detail

Cenové oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. - cena vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024

Zařazeno do složky: VODNÉ
30.11.2023 31.12.2024 Jana Vavřínová

Vyvěšení záměru obce ze dne 30.11.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2635/1, ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře  24 m2   v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického náčrtu.

Zařazeno do složky: Záměry obce
30.11.2023 15.12.2023 Jana Vavřínová

Vyvěšení záměru ze dne 30.11.2023 - 2

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 194/1, ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře  5 m2    a pozemek  p.č. st. 599/2, zastavěná plocha o výměře 3 m2, po zaokrouhlení výměr celkem 9 m2 nově označeného pozemku p.č. st. 599/2, zastavěná plocha v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického plánu č. 2499-114/2023 ze dne 1.11.2023.

Zařazeno do složky: Záměry obce
30.11.2023 15.12.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 30.11.2023 - 3

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat pozemek p. č. 2643/5, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4973 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
30.11.2023 15.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh Rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2024[dokument PDF, 313.19 kB] Zobrazit detail

Návrh Rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
27.11.2023 19.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2025 – 2026[dokument PDF, 814.51 kB] Zobrazit detail

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2025 – 2026. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2025 – 2026 je také umístěn na internetových stránkách SOMV (www.mikroregion-vsetinsko.cz).  

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
22.11.2023 14.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh Rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2024[dokument PDF, 768.13 kB] Zobrazit detail

Návrh Rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2024. Návrh rozpočtu včetně informací k návrhu rozpočtu dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je také umístěn na internetových stránkách SOMV (www.mikroregion-vsetinsko.cz).  

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
22.11.2023 14.12.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 112787[dokument PDF, 336.36 kB] Zobrazit detail

„Kanalizační řád stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
09.11.2023 24.11.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 8.11.2023[dokument PDF, 311.91 kB] Zobrazit detail

Rada obce Dolní Bečva v souladu s usnesením § 39 odst.1) zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnila záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 184 v obci Dolní Bečva pro využití služeb, obchodu a prodeje zboží v předpokládaném termínu od 1. 4. 2024. Jedná se o prostor s celkovou plochou 51,8m2, který do současnosti sloužil jako výdejna léků.

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.11.2023 02.01.2024 Jana Vavřínová

Dodatek č. 1 VPS - Charita[dokument PDF, 249.81 kB] Zobrazit detail

Dodatek č. 1 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 11/2023 ze dne 19. 7. 2023

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
01.11.2023 01.12.2026 Jana Vavřínová

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ[dokument PDF, 77.67 kB] Zobrazit detail

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu

Zařazeno do složky:
11.10.2023 31.12.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 92595[dokument PDF, 384.4 kB] Zobrazit detail

"Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajících objektů (RD a průmysl. objekt), spojené se změnou v užívání stavby z RD a průmysl. objektu na víceúčelovou stavbu, doplňková stavba skladu." Dolní Bečva č.p. 201

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.10.2023 17.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 73372[dokument PDF, 313.09 kB] Zobrazit detail

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.10.2023 17.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 094693[dokument PDF, 377.12 kB] Zobrazit detail

Sp o l e č n é  ú z e m n í  a s t a v e b n í  ř í z e n í  na stavbu: „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, domovní ČOV, splašková kanalizace a zasakovacíobjekt, dešťová kanalizace, akumulační/retenční nádrž, zasakovací objekt“ Dolní Bečva č.p. 742

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
27.09.2023 12.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška SR/0103/US/2023-2[dokument PDF, 897.34 kB] Zobrazit detail

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
25.09.2023 10.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 87758[dokument PDF, 377.88 kB] Zobrazit detail

Do d a t e č n é p o v o l e n í na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“ na pozemku parc. č. 2170/1 (orná půda), dle (geometrického plánu č. 2294-373/2021st. p. 1555) v katastrálním území Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
22.09.2023 09.10.2023 Jana Vavřínová

Schválený střednědobý výhled 2024-2028

Schválený střednědobý výhled - ZO dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 31.12.2028 Jana Vavřínová

Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2024-2028 [dokument PDF, 217.18 kB] Zobrazit detail

Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2024-2028 - ZO 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 31.12.2028 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 18.9.2023[dokument PDF, 396.3 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Pozvánka na zastupitelstvo obce 18.9.2023[dokument PDF, 413.69 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18.9.2023 od 16,00 hodin do zasedací síně obecního úřadu.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
11.09.2023 19.09.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 85760[dokument PDF, 318.54 kB] Zobrazit detail

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
04.09.2023 19.09.2023 Jana Vavřínová

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2028

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2028

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.08.2023 20.09.2023 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 102 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.