Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 101208

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

12.12.2022 27.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 59640[dokument PDF, 463.3 kB]

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

03.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí[dokument PDF, 425.57 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinnosti od 1.1.2023

13.09.2022 28.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 52191[dokument PDF, 279.4 kB]

Doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018-2022

07.07.2022 08.08.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 68590

Veřejná vyhláška

04.07.2022 19.07.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 51605

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

26.05.2022 27.06.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 351[dokument PDF, 138.84 kB]

Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340 v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje účastníkům řízení, že u Obecního úřadu Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340 je pro ně uložena následující písemnost.

11.04.2022 27.04.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 17041[dokument PDF, 181.25 kB]

Doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 Zlínský

07.03.2022 22.03.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 16273[dokument PDF, 143.78 kB]

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021

24.02.2022 28.03.2022 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 16323[dokument PDF, 462.64 kB]

Přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

24.02.2022 14.03.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - 70004

Oznámení opatření obecné povahy - Národní plán povodí Lade, Dunaje a Odry

31.01.2022 15.02.2022 Jana Vavřínová

Oznámení 8360[dokument PDF, 353.97 kB]

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

25.10.2021 24.11.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 49892[dokument PDF, 376.54 kB]

Opatření obecné povahy o lesích.

15.09.2021 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 77819

Přechodná úpravu provozu pozemní komunikace: místní komunikace parc. č. 2635/2, 2635/1, 2691/9, 2690/3, 2694, 2643/6 (část 1) a parc. č. 2644/2, 59/3, 2725/1, 2646/2, 1216/1, 2649/77, 50/4, 2649/8, 2770/1, 2646/1, 1197/2, 2635/2, 2635/1 v k. ú. obce Dolní Bečva

13.09.2021 29.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška KUZL62968[dokument PDF, 301.47 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

13.09.2021 29.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 854[dokument PDF, 418.97 kB]

Vežejná vyhláška o doručení písemnosti

18.08.2021 03.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 53936[dokument PDF, 1.11 MB]

Výzva k odstranění reklamního zařízení

09.08.2021 25.08.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 40354[dokument PDF, 1003.04 kB]

Výzva k odstranění reklamního zařízení 

17.06.2021 02.07.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 33053

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

31.05.2021 18.06.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška SR/0027/US/2021-4

Doručení rozhodnutí

19.05.2021 03.06.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 12[dokument PDF, 465.28 kB]

R O Z H O D N U T Í o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

26.04.2021 11.05.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 728567/21/3300-11460-708147

Daň z nemovitých věcí v roce 2021

20.04.2021 31.05.2021 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021[dokument PDF, 147.77 kB]

Obecně závazná vyhláška z pobytu 

01.04.2021 16.04.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška SR/0027[dokument PDF, 2.01 MB]

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 

31.03.2021 12.04.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška SR/0012/US/2021-2[dokument PDF, 582.75 kB]

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)oznamuje zahájení řízení veřejnou vyhláškou

24.03.2021 09.04.2021 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 69 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.