Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - 70004

Oznámení opatření obecné povahy - Národní plán povodí Lade, Dunaje a Odry

31.01.2022 15.02.2022 Jana Vavřínová

Oznámení 8360[PDF, 353.97 kB]

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

25.10.2021 24.11.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 49892[PDF, 376.54 kB]

Opatření obecné povahy o lesích.

15.09.2021 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 77819

Přechodná úpravu provozu pozemní komunikace: místní komunikace parc. č. 2635/2, 2635/1, 2691/9, 2690/3, 2694, 2643/6 (část 1) a parc. č. 2644/2, 59/3, 2725/1, 2646/2, 1216/1, 2649/77, 50/4, 2649/8, 2770/1, 2646/1, 1197/2, 2635/2, 2635/1 v k. ú. obce Dolní Bečva

13.09.2021 29.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška KUZL62968[PDF, 301.47 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

13.09.2021 29.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 854[PDF, 418.97 kB]

Vežejná vyhláška o doručení písemnosti

18.08.2021 03.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 53936[PDF, 1.11 MB]

Výzva k odstranění reklamního zařízení

09.08.2021 25.08.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 40354[PDF, 1003.04 kB]

Výzva k odstranění reklamního zařízení 

17.06.2021 02.07.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 33053

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

31.05.2021 18.06.2021 Jana Vavřínová
19.05.2021 03.06.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 12[PDF, 465.28 kB]

R O Z H O D N U T Í o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

26.04.2021 11.05.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 728567/21/3300-11460-708147

Daň z nemovitých věcí v roce 2021

20.04.2021 31.05.2021 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021[PDF, 147.77 kB]

Obecně závazná vyhláška z pobytu 

01.04.2021 16.04.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška SR/0027[PDF, 2.01 MB]

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 

31.03.2021 12.04.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška SR/0012/US/2021-2[PDF, 582.75 kB]

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)oznamuje zahájení řízení veřejnou vyhláškou

24.03.2021 09.04.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška ze dne 22.3.2021[PDF, 138.81 kB]

Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340 v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje účastníkům řízení, že u Obecního úřadu Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340 je pro ně uložena následující písemnost 

22.03.2021 07.04.2021 Jana Vavřínová

opatření obecné povahy - 16741[PDF, 461.78 kB]

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

18.02.2021 05.03.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 103677/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu-místní komunikace.

26.10.2020 11.11.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 99725/2020[PDF, 150.55 kB]

VV oznámení zahájení společného řízení.

15.10.2020 02.11.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 485.51 kB]

VV Rozhodnutí, Stavební povolení-Most ev.č. 35-196

29.09.2020 15.10.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 77291

Přechodná úprava provozu pozemní komunikace: místní komunikace parc. č. 2691/9, 230, 167/5, 2635/2, 2691/8 v k.ú. Dolní Bečva v termínu: 19.8.2020 – 15.9.2020 z důvodu: prodloužení splaškové kanalizace    

11.08.2020 26.08.2020 Jana Vavřínová

Okrsková volební komise[PDF, 285.56 kB]

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů dne 2. - 3. října 2020

03.08.2020 05.10.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[PDF, 248.78 kB]

Kalamitní poškození lesů kůrovcem.

28.07.2020 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 61690[PDF, 138.99 kB]

Oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění, Dolní Bečva, na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

07.07.2020 22.07.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 55288[PDF, 106.04 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu v termínu 29.6.-15.7.2020 (2 dny v termínu)

18.06.2020 03.07.2020 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 83 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.