Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 49512[PDF, 304.65 kB]

Opatření obecné povahy - doplnění - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - přechodnou úpravu provozu  z důvodu: Oprava mostu ev. č. 35-195 v k.ú. Dolní Bečva.  

04.06.2020 22.06.2020 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí 47038[PDF, 167.2 kB]

Rozhodnutí o umístění stavby - kanalizační přípojka k RD čp. 373

01.06.2020 16.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti[PDF, 69.32 kB]

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti čj.: 0628/2020 u obecního úřadu Dolní Bečva

26.05.2020 11.06.2020 Jana Vavřínová

VV-návrh opatření obecné povahy MO 121513/2020-1150OI

Zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.

22.05.2020 22.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy KUZL 25743/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

19.05.2020 04.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 40725[PDF, 107.68 kB]

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu.

13.05.2020 29.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 733607

Veřejná vyhláška k platbě daně z nemovitých věcích v roce 2020.

21.04.2020 01.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25096[PDF, 347.44 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29425[PDF, 107.2 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava mostu ev. č. 35-195

15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29018[PDF, 148.79 kB]

Zahájení územní řízení - kanalizační přípojka RD 373

15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 17110[PDF, 291.44 kB]

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy  

06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 21979[PDF, 261.34 kB]

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 26979675 zastupující na základě plné moci: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici: I/35  

06.04.2020 21.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy č. 1/2020[PDF, 619.54 kB]

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.

06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25980[PDF, 113.64 kB]

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

23.03.2020 07.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 25448[PDF, 143.32 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu - VaK Vsetín a.s.

17.03.2020 01.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 22673[PDF, 112.84 kB]

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

09.03.2020 24.03.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 20900

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

04.03.2020 19.03.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 41508[PDF, 219.21 kB]

Opatření obecné povahy

02.09.2019 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 33072

Doručení územního rozhodnutí - veřejné osvětlení komunikace ke sportovnímu areálu a uvnitř něj.

21.08.2019 06.09.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 32242

Doručení územního řízení

20.08.2019 05.09.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 32100

Zahájení územního řízení - oplocení pozemku, zřízení sjezdu a příjezdové zpevněné plochy

19.08.2019 03.09.2019 Jana Vavřínová

Daň z nemovitých věcí 2019

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019, tisková zpráva, možnosti úhrady.

23.04.2019 27.05.2019 Jana Vavřínová

Usnesení 52 Nc 110/2018-23[PDF, 142.51 kB]

Usnesení o určení data smrti.

08.04.2019 09.05.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška o doručení písemností[PDF, 140.44 kB]

Veřejná vyhláška o doručení písemností ze dne 8.4.2019.

08.04.2019 25.04.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 18918[PDF, 233.96 kB]

Opatření obecné povahy čj.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

04.04.2019 06.05.2019 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 83 záznamů. Zobrazeny záznamy 51 až 75.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.