Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Záměr prodat pozemek 2690/17, 2690/16, 2690/15

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2690/3, ostatní plocha ostatní komunikace, nově označeného pozemku p. č. 2690/17 o výměře 4 m2, dále nově označeného pozemku p.č. 2690/16 o výměře 12 m2 a nově označeného pozemku p.č. 2690/15 o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace. Zájemci o směnu pozemku mohou své písemné nabídky podat do 29.5.2023 na podatelnu obecního úřadu.

11.05.2023 29.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr směnit pozemky

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 167/5, ostatní plocha ostatní komunikace, nově označeného p. č. 167/6 o výměře 81 m2 s částí pozemku p.č. 171/1 a částí pozemku p.č. 274, nově označených p.č. 274 díl b o výměře 21 m2 a p.č. 171/1 díl a o výměře 10 m2 a díl c o výměře 3 m2 v celkové výměře 34 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace. Zájemci o směnu pozemku mohou své písemné nabídky podat do 29.5.2023 na podatelnu obecního úřadu.

11.05.2023 29.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze den 25.4.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 776/1, ostatní plocha jiná plocha, dále část pozemku p.č. 776/2 ostatní plocha jiná plocha a část pozemku p.č. 775 ostatní plocha neplodná půda nově označeného p. č. 776/1 díl a, b, c o celkové výměře 275 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

25.04.2023 10.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 3.4.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.; o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 167/5, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 167/6 o výměře 81 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

03.04.2023 19.04.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 28.3.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr vypůjčit část pozemkupar. č. 802, trvalý travní porost, v rozsahu dle zaznačení v přiloženém geometrickém plánu o výměře 1038 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva za účelem uskladnění stavebníhomateriálu.

28.03.2023 14.04.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce 23.11.2022

Záměr prodat část pozemku p.č. 2687/7, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 2686/12 o výměře 137 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

23.11.2022 09.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

11.11.2022 02.01.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny ze dne 15.9.2022

Obec vyhlašuje podle ust. § 39 zák. č. 128/20000 Sb. o obcích záměr na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny včetně vybavení nábytkem a gastro zařízením. Tento nebytový prostor se nachází v přízemí multifunkční budovy čp. 658 na pozemcích p. č. 1166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1187 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva. Termín vzniku nájmu: 4.11.2022.

15.09.2022 01.11.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 31.8.2022

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat  pozemek p.č. 478/54 trvalý travní porost o  výměře 35 m2 a p.č. 478/55 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

31.08.2022 16.09.2022 Jana Vavřínová

záměr obce 27.7.2022

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr  prodat  pozemek p. č. 2716/19 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 320 m2 a p. č. 2716/20 trvalý travní porost o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

27.07.2022 12.08.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny

Obec vyhlašuje podle ust. § 39 zák. č. 128/20000 Sb. o obcích záměr na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny včetně vybavení nábytkem a gastro zařízením. Tento nebytový prostor se nachází v přízemí multifunkční budovy čp. 658 na pozemcích p. č. 1166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1187 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva. Termín vzniku nájmu: 1.11.2022.

21.07.2022 01.09.2022 Jana Vavřínová

Záměr stavby

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  zřídit právo provést stavbu „ Klubovna  s výdejním okénkem  a sociálním zázemím o zastavěné ploše 267, 85 m2, vč. napojení inženýrských  sítí „ na  pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 25/1,2,  18/3 a st. p. č. 975 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené koordinační  situace.

03.06.2022 20.06.2022 Jana Vavřínová

vyvěšení záměru obce 11.4.2022

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat část  pozemku p.č. 2691/8 ostatní komunikace, ostatní plocha    o výměře 33 m2   v k.ú. a obci Dolní Bečva

11.04.2022 27.04.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce p.č. 2639/7

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat část  pozemku p.č. 2639/5 ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 40 m2 (nově označeného 2639/7)  v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.  

20.01.2022 04.02.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce p.č. 286/26[dokument PDF, 392.35 kB]

Záměr obce na prodej p.č. 286/26 o výměře 59 m2.

07.12.2021 23.12.2021 Jana Vavřínová

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek v budově zdravotního střediska[dokument PDF, 395.52 kB]

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  pronajmout nemovitý majetek v budově zdravotního střediska

02.11.2021 18.11.2021 Jana Vavřínová

Záměr obce propachtovat splaškovou kanalizaci

Obec Dolní Bečva vyhlašuje záměr v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění propachtovat společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652

02.11.2021 18.11.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška-návrh aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje ZK[dokument PDF, 131.59 kB]

Veřejné projednání 11.5.2021 ve 13.00 hod. formou vzdáleného přístupu.

06.04.2021 19.05.2021 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 9.9.2020[dokument PDF, 174.6 kB]

Záměr obce pronajmout nebytový prostor v budově zdravotního střediska.

09.09.2020 25.09.2020 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 15.4.2019[dokument PDF, 94.06 kB]

Záměr obce Dolní Bečva pronajmout nebytový prostor

15.04.2019 02.05.2019 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 13.2.2019[dokument PDF, 317.85 kB]

Obec Dolní Bečva zveřejňuje záměr pronajmout nebytový éprostor věže hasičské zbrojnice.

13.02.2019 01.03.2019 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 3.10.2018[dokument PDF, 75.9 kB]

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek na dobu neurčitou.

03.10.2018 19.10.2018 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 26.6.2018[dokument PDF, 119.27 kB]

Záměr obce prodat pozemek p.č. 286/26 o výměře 59 m2.

26.06.2018 12.07.2018 Jana Vavřínová

Záměr obce 20.4.2018[dokument PDF, 362.16 kB]

Záměr obce prodat část pozemku p.č. 2682 o výměře 65 m2.

20.04.2018 07.05.2018 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 21.2.2018[dokument PDF, 115.29 kB]

Záměr zřídit věcné břemeno - služebnost a právo provést stavbu pro p.č. 1164/1.

21.02.2018 08.03.2018 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 87 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

PORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

              MAPOTIP

     https://portal.mapotip.cz/dolni-becva

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.