Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Záměr obce ze dne 30.4.2024[PDF, 292.42 kB]

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr bezúplatně vypůjčit část pozemku p.č. 50/2, ostatní plocha, manipulační plocha (v areálu sběrného dvoru) o výměře 3x3 m, celkem 9 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva k využití pro místo zpětného odběru odpadních pneumatik.

30.04.2024 16.05.2024 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 15.4.2024

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat části pozemku p.č. 2687/19, ostatní plocha ostatní komunikace  v rozsahu nově označeného pozemku p.č. 2687/33 o výměře  43 m2, nově označeného pozemku p.č. 2687/35 o výměře 58 m2,  nově označeného pozemku p.č. 2687/36 o výměře  57 m2, nově označeného pozemku p.č. 2687/37 o výměře 52 m2,  nově označeného pozemku p.č. 2687/38 o výměře  30 m2, nově označeného pozemku p.č. 2687/39 o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického náčrtu.

15.04.2024 30.04.2024 Jana Vavřínová

Vyvěšení záměru obce ze dne 30.11.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2635/1, ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře  24 m2   v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického náčrtu.

30.11.2023 15.12.2023 Jana Vavřínová

Vyvěšení záměru ze dne 30.11.2023 - 2

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 194/1, ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře  5 m2    a pozemek  p.č. st. 599/2, zastavěná plocha o výměře 3 m2, po zaokrouhlení výměr celkem 9 m2 nově označeného pozemku p.č. st. 599/2, zastavěná plocha v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického plánu č. 2499-114/2023 ze dne 1.11.2023.

30.11.2023 15.12.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 30.11.2023 - 3

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat pozemek p. č. 2643/5, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4973 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

30.11.2023 15.12.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 8.11.2023[PDF, 311.91 kB]

Rada obce Dolní Bečva v souladu s usnesením § 39 odst.1) zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnila záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 184 v obci Dolní Bečva pro využití služeb, obchodu a prodeje zboží v předpokládaném termínu od 1. 4. 2024. Jedná se o prostor s celkovou plochou 51,8m2, který do současnosti sloužil jako výdejna léků.

08.11.2023 02.01.2024 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 29.8.2023[PDF, 497.91 kB]

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2686/7, ostatní plocha ostatní komunikace,  nově označeného p. č. 2686/12  o výměře  100 m2   v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického plánu č. 2353-142/2022 ze dne 22.8.2023. Zájemci o koupi pozemku mohou své písemné nabídky podat do 13.9.2023 na podatelnu Obecního úřadu.

29.08.2023 13.09.2023 Jana Vavřínová

Záměr prodat pozemek 2690/17, 2690/16, 2690/15

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2690/3, ostatní plocha ostatní komunikace, nově označeného pozemku p. č. 2690/17 o výměře 4 m2, dále nově označeného pozemku p.č. 2690/16 o výměře 12 m2 a nově označeného pozemku p.č. 2690/15 o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace. Zájemci o směnu pozemku mohou své písemné nabídky podat do 29.5.2023 na podatelnu obecního úřadu.

11.05.2023 29.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr směnit pozemky

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 167/5, ostatní plocha ostatní komunikace, nově označeného p. č. 167/6 o výměře 81 m2 s částí pozemku p.č. 171/1 a částí pozemku p.č. 274, nově označených p.č. 274 díl b o výměře 21 m2 a p.č. 171/1 díl a o výměře 10 m2 a díl c o výměře 3 m2 v celkové výměře 34 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace. Zájemci o směnu pozemku mohou své písemné nabídky podat do 29.5.2023 na podatelnu obecního úřadu.

11.05.2023 29.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze den 25.4.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 776/1, ostatní plocha jiná plocha, dále část pozemku p.č. 776/2 ostatní plocha jiná plocha a část pozemku p.č. 775 ostatní plocha neplodná půda nově označeného p. č. 776/1 díl a, b, c o celkové výměře 275 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

25.04.2023 10.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 3.4.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.; o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 167/5, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 167/6 o výměře 81 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

03.04.2023 19.04.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 28.3.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr vypůjčit část pozemkupar. č. 802, trvalý travní porost, v rozsahu dle zaznačení v přiloženém geometrickém plánu o výměře 1038 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva za účelem uskladnění stavebníhomateriálu.

28.03.2023 14.04.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce 23.11.2022

Záměr prodat část pozemku p.č. 2687/7, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 2686/12 o výměře 137 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

23.11.2022 09.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

11.11.2022 02.01.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny ze dne 15.9.2022

Obec vyhlašuje podle ust. § 39 zák. č. 128/20000 Sb. o obcích záměr na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny včetně vybavení nábytkem a gastro zařízením. Tento nebytový prostor se nachází v přízemí multifunkční budovy čp. 658 na pozemcích p. č. 1166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1187 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva. Termín vzniku nájmu: 4.11.2022.

15.09.2022 01.11.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 31.8.2022

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat  pozemek p.č. 478/54 trvalý travní porost o  výměře 35 m2 a p.č. 478/55 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

31.08.2022 16.09.2022 Jana Vavřínová

záměr obce 27.7.2022

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr  prodat  pozemek p. č. 2716/19 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 320 m2 a p. č. 2716/20 trvalý travní porost o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

27.07.2022 12.08.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny

Obec vyhlašuje podle ust. § 39 zák. č. 128/20000 Sb. o obcích záměr na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny včetně vybavení nábytkem a gastro zařízením. Tento nebytový prostor se nachází v přízemí multifunkční budovy čp. 658 na pozemcích p. č. 1166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1187 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva. Termín vzniku nájmu: 1.11.2022.

21.07.2022 01.09.2022 Jana Vavřínová

Záměr stavby

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  zřídit právo provést stavbu „ Klubovna  s výdejním okénkem  a sociálním zázemím o zastavěné ploše 267, 85 m2, vč. napojení inženýrských  sítí „ na  pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 25/1,2,  18/3 a st. p. č. 975 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené koordinační  situace.

03.06.2022 20.06.2022 Jana Vavřínová

vyvěšení záměru obce 11.4.2022

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat část  pozemku p.č. 2691/8 ostatní komunikace, ostatní plocha    o výměře 33 m2   v k.ú. a obci Dolní Bečva

11.04.2022 27.04.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce p.č. 2639/7

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat část  pozemku p.č. 2639/5 ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 40 m2 (nově označeného 2639/7)  v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.  

20.01.2022 04.02.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce p.č. 286/26[PDF, 392.35 kB]

Záměr obce na prodej p.č. 286/26 o výměře 59 m2.

07.12.2021 23.12.2021 Jana Vavřínová

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek v budově zdravotního střediska[PDF, 395.52 kB]

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  pronajmout nemovitý majetek v budově zdravotního střediska

02.11.2021 18.11.2021 Jana Vavřínová

Záměr obce propachtovat splaškovou kanalizaci

Obec Dolní Bečva vyhlašuje záměr v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění propachtovat společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652

02.11.2021 18.11.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška-návrh aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje ZK[PDF, 131.59 kB]

Veřejné projednání 11.5.2021 ve 13.00 hod. formou vzdáleného přístupu.

06.04.2021 19.05.2021 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 94 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.