Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 25886

Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“

13.03.2023 30.03.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 15739[dokument PDF, 222.92 kB]

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty

01.03.2023 16.03.2023 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 13987[dokument PDF, 477.25 kB]

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

13.02.2023 28.02.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 5995

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty na pozemku st. p. 24, 1556, parc. č. 165/1, 165/2, 166/2, 172/3, 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

17.01.2023 01.02.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 4709

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty

16.01.2023 31.01.2023 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 1449[dokument PDF, 473.8 kB]

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při opakované činnosti spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb.

05.01.2023 20.01.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 132132

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: místní komunikace mostu ev. č. 35-196, účelová komunikace parc. č. 2649/33, 1257/1, 2715/22, 2649/11 v k. ú. obce Dolní Bečva na silnici I/35 v km 330,045 – 330,115 (v blízkosti řešeného úseku se nachází křížení s účelovými a místními komunikacemi)

06.12.2022 22.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 130998

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na na místní komunikaci parc. č. 150/2, 150/3, 151, 2635/2 a 2635/8 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 130022

Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 1131/5 a 1131/24 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - spis 125148

Veřejná vyhláška - usnesení - Ustanovení opatrovníka  - jako opatrovník účastníka společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona pro stavbu „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty“ na pozemku st.p. 24, st.p. 1556, parc.č. 165/1, parc.č. 165/2, parc.č. 166/2, parc.č. 172/3, parc.č. 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

22.11.2022 07.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 110643

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

12.10.2022 28.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 109973

Předměttem návrhu je umísttění trvallého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Projekt místní komunikace na parc. č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě“

10.10.2022 26.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 95146[dokument PDF, 139.89 kB]

Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností 

02.09.2022 19.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 84630

Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

16.08.2022 01.09.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vydání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Oznámení o vydání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

02.08.2022 18.08.2022 Eva Vašková

Veřejná vyhláška 29320

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

31.03.2022 18.04.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 9241

místní úpravu provozu na místní komunikaci č. 25c, parc. č. 2635/2/1 v k. ú. Dolní Bečva (dále jen „návrh opatření“) je umístění trvalého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Dolní Bečva, rekonstrukce místní komunikace č. 25c, parc. č. 2635/2“, který vypracoval Ing. Bronislav Bonczek, zn. 21-05 v 07/21 a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření

02.02.2022 17.02.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 9016

Místní úpravu provozu na místní komunikaci parc. č. 2725/1 v k. ú. Dolní Bečva (dále jen „návrh opatření“) je umístění trvalého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Rekonstrukce MK na parc. č. 2725/1 v Dolní Bečvě“, který vypracoval Ing. Bronislav Bonczek, zn. 17-02b v 12/2020 a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření

01.02.2022 16.02.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 105056

Oznámení v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 2725/1 v k. ú. Dolní Bečva

22.12.2021 07.01.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 104958

Oznámení v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 25c, parc. č. 2635/2 v k. ú. Dolní Bečva.

21.12.2021 06.01.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 83688[dokument PDF, 205.2 kB]

Společné povolení na soubor staveb: "Dolní Bečva, rekonstrukce místní komunikace č. 25C, parc. č. 2635/2", SO 101 rekonstrukce MK č. 25C, SO 301 dešťová kanalizaceDolní Bečva

07.10.2021 22.10.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

Dolní Bečva , rekonstrukce místní komunikace č. 25C, p.č. 2635/2

20.08.2021 06.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 69359[dokument PDF, 157.48 kB]

"Dolní Bečva, rekonstrukce místní komunikace č. 25C, parc. č. 2635/2", SO 101 rekonstrukce MK č. 25C, SO 301 dešťová kanalizace Dolní Bečva

20.08.2021 06.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 46738

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva - SO 02 Kanalizační odbočení

07.06.2021 22.06.2021 Jana Vavřínová

veřejná vyhláška 31061

Opatření obecné povahy 

27.05.2021 14.06.2021 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 57 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

PORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.