Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 29466[PDF, 362 kB]

Stavební záměr na stavbu "Dolní Bečva, rekonstrukce MK p.č. 2655"

12.03.2024 27.03.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 9170[PDF, 331.62 kB]

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ stavba: "Dolní Bečva, rekonstrukce MK parc. č. 2655", SO 101.1 stavební úprava komunikace, SO 101.2 dešťová kanalizace, Dolní Bečva

19.01.2024 05.02.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 92595[PDF, 384.4 kB]

"Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajících objektů (RD a průmysl. objekt), spojené se změnou v užívání stavby z RD a průmysl. objektu na víceúčelovou stavbu, doplňková stavba skladu." Dolní Bečva č.p. 201

02.10.2023 17.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 73372[PDF, 313.09 kB]

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice.

02.10.2023 17.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 094693[PDF, 377.12 kB]

Sp o l e č n é  ú z e m n í  a s t a v e b n í  ř í z e n í  na stavbu: „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, domovní ČOV, splašková kanalizace a zasakovacíobjekt, dešťová kanalizace, akumulační/retenční nádrž, zasakovací objekt“ Dolní Bečva č.p. 742

27.09.2023 12.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 87758[PDF, 377.88 kB]

Do d a t e č n é p o v o l e n í na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“ na pozemku parc. č. 2170/1 (orná půda), dle (geometrického plánu č. 2294-373/2021st. p. 1555) v katastrálním území Dolní Bečva.

22.09.2023 09.10.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 85760[PDF, 318.54 kB]

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“.

04.09.2023 19.09.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 76653

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, domovní ČOV, splašková kanalizace a zasakovací objekt, dešťová kanalizace, akumulační/retenční nádrž, zasakovací objekt Dolní Bečva č.p. 742

17.08.2023 04.09.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 72671[PDF, 342.1 kB]

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajících objektů (RD a průmysl. objekt), spojené se změnou v užívání stavby z RD a průmysl. objektu na víceúčelovou stavbu,doplňková stavba skladu.“ Dolní Bečva č.p. 201

08.08.2023 23.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 71809

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ o vydání dodatečného povolení na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“

07.08.2023 22.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 37865

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35

24.04.2023 25.05.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25886

Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“

13.03.2023 30.03.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 15739[PDF, 222.92 kB]

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty

01.03.2023 16.03.2023 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 13987[PDF, 477.25 kB]

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

13.02.2023 28.02.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 5995

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty na pozemku st. p. 24, 1556, parc. č. 165/1, 165/2, 166/2, 172/3, 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

17.01.2023 01.02.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 4709

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty

16.01.2023 31.01.2023 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 1449[PDF, 473.8 kB]

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při opakované činnosti spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb.

05.01.2023 20.01.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 132132

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: místní komunikace mostu ev. č. 35-196, účelová komunikace parc. č. 2649/33, 1257/1, 2715/22, 2649/11 v k. ú. obce Dolní Bečva na silnici I/35 v km 330,045 – 330,115 (v blízkosti řešeného úseku se nachází křížení s účelovými a místními komunikacemi)

06.12.2022 22.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 130998

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na na místní komunikaci parc. č. 150/2, 150/3, 151, 2635/2 a 2635/8 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 130022

Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 1131/5 a 1131/24 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - spis 125148

Veřejná vyhláška - usnesení - Ustanovení opatrovníka  - jako opatrovník účastníka společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona pro stavbu „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty“ na pozemku st.p. 24, st.p. 1556, parc.č. 165/1, parc.č. 165/2, parc.č. 166/2, parc.č. 172/3, parc.č. 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

22.11.2022 07.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 110643

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

12.10.2022 28.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 109973

Předměttem návrhu je umísttění trvallého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Projekt místní komunikace na parc. č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě“

10.10.2022 26.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 95146[PDF, 139.89 kB]

Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností 

02.09.2022 19.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 84630

Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

16.08.2022 01.09.2022 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 68 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.