Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 92595[dokument PDF, 384.4 kB]

"Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajících objektů (RD a průmysl. objekt), spojené se změnou v užívání stavby z RD a průmysl. objektu na víceúčelovou stavbu, doplňková stavba skladu." Dolní Bečva č.p. 201

02.10.2023 17.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 73372[dokument PDF, 313.09 kB]

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice.

02.10.2023 17.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 094693[dokument PDF, 377.12 kB]

Sp o l e č n é  ú z e m n í  a s t a v e b n í  ř í z e n í  na stavbu: „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, domovní ČOV, splašková kanalizace a zasakovacíobjekt, dešťová kanalizace, akumulační/retenční nádrž, zasakovací objekt“ Dolní Bečva č.p. 742

27.09.2023 12.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 87758[dokument PDF, 377.88 kB]

Do d a t e č n é p o v o l e n í na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“ na pozemku parc. č. 2170/1 (orná půda), dle (geometrického plánu č. 2294-373/2021st. p. 1555) v katastrálním území Dolní Bečva.

22.09.2023 09.10.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 85760[dokument PDF, 318.54 kB]

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“.

04.09.2023 19.09.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 76653

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, domovní ČOV, splašková kanalizace a zasakovací objekt, dešťová kanalizace, akumulační/retenční nádrž, zasakovací objekt Dolní Bečva č.p. 742

17.08.2023 04.09.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 72671[dokument PDF, 342.1 kB]

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajících objektů (RD a průmysl. objekt), spojené se změnou v užívání stavby z RD a průmysl. objektu na víceúčelovou stavbu,doplňková stavba skladu.“ Dolní Bečva č.p. 201

08.08.2023 23.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 71809

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ o vydání dodatečného povolení na stavbu: „Chata s přístřeškem, opěrná zeď, venkovní krb, zpevněné plochy, Dolní Bečva, lokalita Horní Rozpité, stavba pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím (Chata U Polášků, lokalita Horní Rozpité, Dolní Bečva)“

07.08.2023 22.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 37865

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35

24.04.2023 25.05.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25886

Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“

13.03.2023 30.03.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 15739[dokument PDF, 222.92 kB]

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty

01.03.2023 16.03.2023 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 13987[dokument PDF, 477.25 kB]

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

13.02.2023 28.02.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 5995

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty na pozemku st. p. 24, 1556, parc. č. 165/1, 165/2, 166/2, 172/3, 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

17.01.2023 01.02.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 4709

Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty

16.01.2023 31.01.2023 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 1449[dokument PDF, 473.8 kB]

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při opakované činnosti spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb.

05.01.2023 20.01.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 132132

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: místní komunikace mostu ev. č. 35-196, účelová komunikace parc. č. 2649/33, 1257/1, 2715/22, 2649/11 v k. ú. obce Dolní Bečva na silnici I/35 v km 330,045 – 330,115 (v blízkosti řešeného úseku se nachází křížení s účelovými a místními komunikacemi)

06.12.2022 22.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 130998

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na na místní komunikaci parc. č. 150/2, 150/3, 151, 2635/2 a 2635/8 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 130022

Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 1131/5 a 1131/24 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - spis 125148

Veřejná vyhláška - usnesení - Ustanovení opatrovníka  - jako opatrovník účastníka společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona pro stavbu „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty“ na pozemku st.p. 24, st.p. 1556, parc.č. 165/1, parc.č. 165/2, parc.č. 166/2, parc.č. 172/3, parc.č. 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

22.11.2022 07.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 110643

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

12.10.2022 28.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 109973

Předměttem návrhu je umísttění trvallého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Projekt místní komunikace na parc. č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě“

10.10.2022 26.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 95146[dokument PDF, 139.89 kB]

Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností 

02.09.2022 19.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 84630

Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

16.08.2022 01.09.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vydání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Oznámení o vydání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

02.08.2022 18.08.2022 Eva Vašková

Veřejná vyhláška 29320

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

31.03.2022 18.04.2022 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 66 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.