Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Rozhodnutí 83300[dokument PDF, 146.72 kB]

Prodloužení platnosti stavebního povolení spis.zn. MěÚ/Vyst/10737/202018/Mel, č.j. MěÚ-RpR/21578/2018 ze dne 12.6.2018 na stavbu místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění, Dolní Bečva, na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

08.09.2020 24.09.2020 Jana Vavřínová

Aktualizace oznámení o zahájení prací.[dokument PDF, 78.56 kB]

Prodloužení splaškové kanalizace, změna v osobě koordinátora stavby.

07.08.2020 31.12.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 14236 ... 15351

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - USNESENÍ  - USTANOVENÍ OPATROVNÍKA č.j.: MěÚ-RpR/14326/2020, MěÚ-RpR/14336/2020, MěÚ-RpR/14379/2020, MěÚ-RpR/14383/2020, MěÚ-RpR/14398/2020, MěÚ-RpR/14405/2020, MěÚ-RpR/15347/2020, MěÚ-RpR/15351/2020

10.03.2020 25.03.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy[dokument PDF, 143.14 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu-platnost do 28.2.2021.

12.02.2020 28.02.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 28762

Zahájení územního řízení

13.11.2019 28.11.2019 Jana Vavřínová

Oznámení 42756[dokument PDF, 118.12 kB]

O možnosti vyjádření k zahájenému vodoprávnímu řízení

13.09.2019 30.09.2019 Jana Vavřínová

Oznámení 37905[dokument PDF, 148.31 kB]

Zahájení vodoprávního řízení - Prodloužení vodovodního řádu v obci Dolní Bečva - Horní Rozpité

02.09.2019 18.09.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 27972[dokument PDF, 136.42 kB]

Doručení společného povolení

26.07.2019 12.08.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument PDF, 135.3 kB]

Doručení oznámení zahájení územního řízení - přeložka a rozšíření distribuční sítě NN, D. Bečva , z VS 5259, NNK, NNV, SO02

27.06.2019 12.07.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 20770[dokument PDF, 135.16 kB]

Doručení oznámení zahájení územního řízení - veřejné osvětlení komunikace ke sportovnímu areálu a uvnitř něj.

05.06.2019 21.06.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 16950

Doručení oznámení zahájení společného řízení

13.05.2019 29.05.2019 Jana Vavřínová

Rozhodnutí Společné povolení 12730[dokument PDF, 162.56 kB]

Stavba - Přeložka vodovodu Dolní Bečva - Dolní Rozpité.

11.04.2019 29.04.2019 Jana Vavřínová

Oznámení[dokument PDF, 139.98 kB]

Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Přeložka vodovodu Dolní Bečva - Dolní Rozpité

21.02.2019 08.03.2019 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy - 5095[dokument PDF, 139.42 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu

18.02.2019 05.03.2019 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy - 5608[dokument PDF, 138.97 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu

18.02.2019 05.03.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 5739[dokument PDF, 188.64 kB]

Kolaudační rozhodnutí

18.02.2019 05.03.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 790[dokument PDF, 158.84 kB]

Oznámení - zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání: stavba č. 08416051 Dolní Bečva - Horní Rozpitý vedení NN.

08.01.2019 24.01.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 172888[dokument PDF, 814.55 kB]

Veřejná vyhláška - usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti.

19.12.2018 04.01.2019 Jana Vavřínová

Rozhodnutí 26348[dokument PDF, 387.9 kB]

Rozšíření hřbitova Dolní Bečva na pozemku p.č. 150/2.

19.12.2018 04.01.2019 Jana Vavřínová

Usnesení ustanovení opatrovníka

Ustanovení opatrovníka v řízení o odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku p.č. 788 v k.ú. Dolní Bečva.

18.12.2018 02.01.2019 Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz