Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2024 do 31.12.2024

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Pozvánka na ZO dne 17.6.2024[PDF, 193.83 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17.6.2024 od 16,00 hodin v zasedací síni obecního úřadu

Zařazeno do složky:
07.06.2024 18.06.2024 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023

Upozorňujeme občany, že návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Obecní úřad, Rozpočet obce, Rok 2023. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.05.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2023[PDF, 97.25 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Obecní úřad, Rozpočet obce, Rok 2023. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.05.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Schválení závěrečného účtu SMR

Valná hromada Sdružení Mikroregion Rožnovsko v souladu s §17 odst. 7a) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůa) souhlasí s celoročním hospodařením Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2023, a to bez výhrad ab) schvaluje závěrečný účet za rok 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,dle příloh.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
30.05.2024 18.06.2024 Jana Vavřínová

Rožnovsko pomáhá a integruje[PDF, 128.81 kB] Zobrazit detail

Pomoc s integrací nabízí v tomto roce Ukrajincům Sdružení Mikroregion Rožnovsko – v prostorách Brillovky (Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm, 3. patro), každé pondělí, středu a čtvrtek, nebo po individuální dohodě.

Zařazeno do složky:
30.05.2024 14.06.2024 Jana Vavřínová

„Sportovní infrastruktura – Dolní Bečva“ [PDF, 161.3 kB] Zobrazit detail

Pořízení travní traktorové sekačky se spolufinancováním Zlínského kraje V letošním roce se obci Dolní Bečva podařilo modernizovat vybavení určené k údržbě sportovního areálu obce Dolní Bečva se spolufinancováním Zlínského kraje a zajistit tím lepší údržbu sportovního areálu. V rámci tohoto opatření se nám podařilo získat investiční dotaci na základě programu MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje k pořízení travní traktorové sekačky zn. SECO, Starjet P6 PRO. Celkové výdaje na pořízení travní traktorové sekačky byly ve výši 239.999,- Kč. Na této částce je spolufinancování ze strany Zlínského kraje ve výši 119.000,- Kč, což je 49,58% procent a obec Dolní Bečva zaplatila částku ve výši 120.999,- Kč, což je zbylých 50,42% nákladů. Travní traktorová sekačka bude velkým pomocníkem při údržbě sportovního areálu v naší obci díky čemuž bude náš areál i nadále vyhledávaným centrem sportovních i kulturních akcí.

Zařazeno do složky:
29.05.2024 14.06.2024 Jana Vavřínová

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO [PDF, 103.96 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2024 v 17,00 hodin ve společenské místnosti Sportstadionu. 

Zařazeno do složky: ZO
14.05.2024 23.05.2024 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregion Vsetínsko 2023

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále také jen SOMV) za rok 2023 a Zprávu č. 367/2023/IA o výsledku z přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2023. Materiály jsou zveřejněny i na webových stránkách SOMV https://www.visit-valassko.cz/povinne-zvereinovane-informace.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
13.05.2024 11.06.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o přerušení dodávky ele. energie 30.5.2024

Oznámení o přerušení dodávky ele. energie 30.5.2024 - místo dotčené odstávkou elektřiny p.č. 1350

Zařazeno do složky:
09.05.2024 03.06.2024 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 30.4.2024[PDF, 292.42 kB] Zobrazit detail

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr bezúplatně vypůjčit část pozemku p.č. 50/2, ostatní plocha, manipulační plocha (v areálu sběrného dvoru) o výměře 3x3 m, celkem 9 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva k využití pro místo zpětného odběru odpadních pneumatik.

Zařazeno do složky: Záměry obce
30.04.2024 16.05.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů

Informace poplatníkům daně z nemovitých věcí. 

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
25.04.2024 03.06.2024 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2023

Návrh závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2023, a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
24.04.2024 22.05.2024 Jana Vavřínová

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025.

Výše uvedený dokument se všemi přílohami je zveřejněn na úřední desce a také na webových stránkách Zlínského kraje pod níže uvedeným internetovým odkazem. Na tomto internetovém odkazu je zveřejněn také Formulář pro sběr připomínek ve formátu excel. https://zlinskykraj.cz/verejne-projednani-akcniho-planu-pro-rok-2025 Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře: elektronicky e-mailem na adresu magda.simonkova@zlinskykraj.cz    datovou schránkou – ID datové schránky: scsbwku v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje poštou na úřední adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 3. 5. 2024. Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025 na webových stránkách Zlínského kraje.  

Zařazeno do složky:
22.04.2024 06.05.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu[PDF, 244.39 kB] Zobrazit detail

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7.6. - 8.6.2024

Zařazeno do složky:
22.04.2024 10.06.2024 Jana Vavřínová

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 společnosti VaK Vsetín[PDF, 135.25 kB] Zobrazit detail

Na základě platného znění zákona č.  274/2001 Sb. § 36 odst. 5 v příloze uveřejňujeme oznámení o Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 společnosti VaK Vsetín.

Zařazeno do složky: VODNÉ
18.04.2024 06.05.2024 Jana Vavřínová

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2023 obce Dolní Bečva[PDF, 430 kB] Zobrazit detail

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2023 obce Dolní Bečva

Zařazeno do složky: VODNÉ
15.04.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 15.4.2024

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat části pozemku p.č. 2687/19, ostatní plocha ostatní komunikace  v rozsahu nově označeného pozemku p.č. 2687/33 o výměře  43 m2, nově označeného pozemku p.č. 2687/35 o výměře 58 m2,  nově označeného pozemku p.č. 2687/36 o výměře  57 m2, nově označeného pozemku p.č. 2687/37 o výměře 52 m2,  nově označeného pozemku p.č. 2687/38 o výměře  30 m2, nově označeného pozemku p.č. 2687/39 o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiloženého geometrického náčrtu.

Zařazeno do složky: Záměry obce
15.04.2024 30.04.2024 Jana Vavřínová

Daň z nemovitých věcí na rok 2024[PDF, 79.6 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - časové rozmezí, kdy je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 610297/24/3300-11420-705412

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
10.04.2024 16.05.2024 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.3.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1 - ZO ze dne 18.3.2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
22.03.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2024[PDF, 145.32 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 ze dne 18.3.2024

22.03.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška OÚ-787/2024[PDF, 233.24 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška k poplatku za odpad

Zařazeno do složky:
18.03.2024 03.04.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29466[PDF, 362 kB] Zobrazit detail

Stavební záměr na stavbu "Dolní Bečva, rekonstrukce MK p.č. 2655"

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
12.03.2024 27.03.2024 Jana Vavřínová

Pozvánka na ZO dne 18.3.2024[PDF, 106.89 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 18.3.2024 od 16,00 hodin do zasedací síně obecního úřadu Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: ZO
08.03.2024 19.03.2024 Jana Vavřínová

Vyhláška 23185[PDF, 520.19 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
26.02.2024 12.03.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 9170[PDF, 331.62 kB] Zobrazit detail

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ stavba: "Dolní Bečva, rekonstrukce MK parc. č. 2655", SO 101.1 stavební úprava komunikace, SO 101.2 dešťová kanalizace, Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
19.01.2024 05.02.2024 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 60 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.