Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2022 do 31.12.2022

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023[PDF, 205.59 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 ze dne 19.12.2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19.12.2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.12.2022 27.03.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 4/2022 ze dne 19.12.2022[PDF, 394.02 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 4/2022 ze dne 19.12.2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Programové dotace Sdružení Mikroregion Rožnovsko v roce 2023

Programové dotace Sdružení Mikroregion Rožnovsko v roce 2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
19.12.2022 03.04.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění SMR[PDF, 149.84 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentu Sdružení Mikroregion Rožnovsko v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění schválených dokumentů: - Rozpočet Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2023 - Rozpočtová opatření v roce 2023, - Střednědobý výhled rozpočtu SMR na roky 2023 – 2026, - Závěrečný účet za rok 2021 a za rok 2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
14.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 101208

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
12.12.2022 27.12.2022 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO 19.12.2022[PDF, 418.7 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2022. 

Zařazeno do složky: ZO
09.12.2022 20.12.2022 Jana Vavřínová

Cena vodného obce Dolní Bečva v roce 2023[PDF, 541.18 kB] Zobrazit detail

Cena vodného obce Dolní Bečva od 1.1.2023

Zařazeno do složky: VODNÉ
07.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 132132

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: místní komunikace mostu ev. č. 35-196, účelová komunikace parc. č. 2649/33, 1257/1, 2715/22, 2649/11 v k. ú. obce Dolní Bečva na silnici I/35 v km 330,045 – 330,115 (v blízkosti řešeného úseku se nachází křížení s účelovými a místními komunikacemi)

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
06.12.2022 22.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 130998

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na na místní komunikaci parc. č. 150/2, 150/3, 151, 2635/2 a 2635/8 v obci Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 130022

Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 1131/5 a 1131/24 v obci Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 - textová část, příjmy a výdaje, sociální fond a fond obnovy vodovodu

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
02.12.2022 20.12.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vyvěšení návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2023[PDF, 329.93 kB] Zobrazit detail

Oznámení o vyvěšení návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
02.12.2022 20.12.2022 Jana Vavřínová

Cena vodného a stočného VaK Vsetín od 1.1.2023[PDF, 102.29 kB] Zobrazit detail

Cena vodného a stočného VaK Vsetín od 1.1.2023

Zařazeno do složky: VODNÉ
30.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2025 [PDF, 682.58 kB] Zobrazit detail

Zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2025

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
30.11.2022 21.12.2022 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2023[PDF, 680.16 kB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále SOMV) na rok 2023. Návrh rozpočtu včetně informací k návrhu rozpočtu dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je také umístěn na internetových stránkách SOMV (www.mikroregion-vsetinsko.cz).  

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
30.11.2022 21.12.2022 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu SMR 2023

Návrhu rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2023 a rovněž také návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na roky 2023 – 2026

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
25.11.2022 15.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce 23.11.2022

Záměr prodat část pozemku p.č. 2687/7, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 2686/12 o výměře 137 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
23.11.2022 09.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - spis 125148

Veřejná vyhláška - usnesení - Ustanovení opatrovníka  - jako opatrovník účastníka společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona pro stavbu „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty“ na pozemku st.p. 24, st.p. 1556, parc.č. 165/1, parc.č. 165/2, parc.č. 166/2, parc.č. 172/3, parc.č. 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
22.11.2022 07.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Zařazeno do složky: Záměry obce
11.11.2022 02.01.2023 Jana Vavřínová

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva[PDF, 68.68 kB] Zobrazit detail

Publicita

Zařazeno do složky:
09.11.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 59640[PDF, 463.3 kB] Zobrazit detail

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
03.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Upozornění 13.10.2022[PDF, 77.67 kB] Zobrazit detail

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

Zařazeno do složky:
13.10.2022 31.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 110643

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
12.10.2022 28.10.2022 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 111 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.