Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2022 do 31.12.2022

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh rozpočtu SMR 2023

Návrhu rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2023 a rovněž také návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na roky 2023 – 2026

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
25.11.2022 15.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce 23.11.2022

Záměr prodat část pozemku p.č. 2687/7, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 2686/12 o výměře 137 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
23.11.2022 09.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - spis 125148

Veřejná vyhláška - usnesení - Ustanovení opatrovníka  - jako opatrovník účastníka společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona pro stavbu „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty“ na pozemku st.p. 24, st.p. 1556, parc.č. 165/1, parc.č. 165/2, parc.č. 166/2, parc.č. 172/3, parc.č. 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
22.11.2022 07.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Zařazeno do složky: Záměry obce
11.11.2022 02.01.2023 Jana Vavřínová

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva[dokument PDF, 68.68 kB] Zobrazit detail

Publicita

Zařazeno do složky:
09.11.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 59640[dokument PDF, 463.3 kB] Zobrazit detail

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
03.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Upozornění 13.10.2022[dokument PDF, 77.67 kB] Zobrazit detail

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

Zařazeno do složky:
13.10.2022 31.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 110643

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
12.10.2022 28.10.2022 Jana Vavřínová

Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 19.10.2022[dokument PDF, 419.81 kB] Zobrazit detail

V souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, starosta svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečva na středu 19. 10. 2022 od 16.00 hodin do zasedací síně obecního úřadu.

Zařazeno do složky: ZO
11.10.2022 20.10.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 109973

Předměttem návrhu je umísttění trvallého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Projekt místní komunikace na parc. č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě“

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
10.10.2022 26.10.2022 Jana Vavřínová

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - EKONOM(KA) OBECNÍHO ÚŘADU[dokument PDF, 428.41 kB] Zobrazit detail

Starosta obce Dolní Bečva vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na obecním úřadu Dolní Bečva na pozici ekonom (ka) obecního úřadu na dobu neurčitou na plný úvazek s nástupem nejpozději od 1. 1. 2023.

Zařazeno do složky:
04.10.2022 21.10.2022 Jana Vavřínová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva[dokument PDF, 196.55 kB] Zobrazit detail

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Zařazeno do složky:
19.09.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny ze dne 15.9.2022

Obec vyhlašuje podle ust. § 39 zák. č. 128/20000 Sb. o obcích záměr na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny včetně vybavení nábytkem a gastro zařízením. Tento nebytový prostor se nachází v přízemí multifunkční budovy čp. 658 na pozemcích p. č. 1166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1187 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva. Termín vzniku nájmu: 4.11.2022.

Zařazeno do složky: Záměry obce
15.09.2022 01.11.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2022[dokument PDF, 394.47 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
13.09.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 na veřejném zasedání ZO dne 12.9.2022.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
13.09.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2022 - Český svaz včelařů, z.s.[dokument PDF, 223.24 kB] Zobrazit detail

Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
13.09.2022 15.09.2025 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí[dokument PDF, 425.57 kB] Zobrazit detail

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinnosti od 1.1.2023

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
13.09.2022 28.09.2022 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO 12.9.2022[dokument PDF, 415.42 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2022

Zařazeno do složky: ZO
06.09.2022 13.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 95146[dokument PDF, 139.89 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností 

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.09.2022 19.09.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 31.8.2022

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat  pozemek p.č. 478/54 trvalý travní porost o  výměře 35 m2 a p.č. 478/55 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
31.08.2022 16.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 84630

Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
16.08.2022 01.09.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vydání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Oznámení o vydání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.08.2022 18.08.2022 Eva Vašková

záměr obce 27.7.2022

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr  prodat  pozemek p. č. 2716/19 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 320 m2 a p. č. 2716/20 trvalý travní porost o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
27.07.2022 12.08.2022 Jana Vavřínová

Stanovení počtu členů okreskové volební komise - 2022[dokument PDF, 547.68 kB] Zobrazit detail

Stanovením minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Dolní Bečva pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

Zařazeno do složky:
25.07.2022 26.09.2022 Jana Vavřínová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - zveřejnění

Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
22.07.2022 23.07.2025 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 94 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.