Omezení dopravy v místní části Dolní Rozpité

Zhotovitel díla „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ tímto oznamujeme, že v termínu 10.11.2020 budou probíhat stavební práce „ frézování vozovky“ ve Vaší ulici popř. v okolí Vaší nemovitosti . V rámci těchto prací dojde k omezení průjezdnosti v celé šířce místní komunikace od mostu č.p.313 po č.p.517 a to od 7.30 do 17.00 hodin v místní části Dolní Rozpité . Dále žádáme občany , aby v dotčeném úseku neparkovali vozidla v přilehlém prostranství podél této komunikace a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel . V termínu od 11.11.2020 do 15.11.2020 budou probíhat přípravné práce na obnovu živičného povrchu ve výše jmenované části . Vozovka v místě oprav bude snížena o cca 13 cm od stávajícího asfaltového povrchu v příčném i podélném směru a proto je nutné respektovat provizorní dopravní značení tj. zákazu vjezdu všech vozidel nad 1,5 t . V místě přejíždění prováděných oprav je nutno dbát zvýšené opatrnosti včetně snížení rychlosti vozidla při překonávání vzniklých unížení v povrchu komunikace . V termínu od 16.11.2020 do 30.11 2020 bude provedena finální oprava živičného povrchu a to v závislosti na klimatických podmínkách. Při těchto pracích opět dojde k omezení průjezdnosti v celé šířce místní komunikace od č.p.313 po č.p.517 a to od 7.30 do 17.00 hodin .

Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací. Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „Společnost pro Dolní Bečvu“

Odpovědná osoba: Petr Marek, stavbyvedoucí

Tel: 571 646 430

Vydáno: 05. 11. 2020 Autor: Jana Vavřínová Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.