Restaurování kříže na hřbitově

V letošním roce obec zajistila zrestaurování kříže na místním obecním hřbitově z dotace z Fondu Zlínského kraje na restaurování kulturních památek.

Radnice  v Dolní Bečvě přistoupila k řešení rozšíření a zkrášlení místního obecního hřbitova.  Vznik hřbitova v Dolní Bečvě sahá do roku 1888, o čemž svědčí kamenný kříž s uvedeným datem umístěný v centrální části hřbitova. V letošním roce obec zajistila zrestaurování kříže. Odborné práce provedlo kamenosochařství Karel Pařenica z Lhotky nad Bečvou k spokojenosti  obce  v průběhu léta podle návrhu  na  restaurování  vypracovaného  MgA.  Janem  Vodáčkem,  akademickým  sochařem  a restaurátorem z Žirovnic. Provedené práce zahrnovaly čištění kříže, opravu poškozeného povrchu, biosanaci, zlacení korpusu Ježíše Krista, nápisů, písma a finální povrchovou úpravu v celkové hodnotě 147.620,- Kč. Na restaurátorské práce obec získala neinvestiční dotaci  z Fondu Zlínského kraje na  podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu ve výši  73.200,- Kč. O rozšíření hřbitova rozhodlo zastupitelstvo obce v březnu 2016, kdy schválilo náplň studie  rozšíření  hřbitova.  Projekčních prací  se  ujal  ing.  Bronislav  Bonczek  z Komorní  Lhotky  u  Hnojníku  s kolektivem.   V rozšířené části hřbitov a na přilehlém  pozemku  ze  severní  strany  od Radhoště obec plánuje vybudovat k novým hrobovým místům dlážděné chodníky, parkoviště, zděný plot, veřejné WC a plochu pro hřbitovní odpad. Hrobová místa budou zahrnovat nejen  klasická hrobovámísta, ale také urnové hroby, urnovou zeď a výhledově rozptylovou vsypovou loučku. Součástí rozšíření hřbitova je plánovaná dosadba lip sprodloužením lípové aleje od místního kostela sv. Antonína, výsadba stromořadí oddělující hřbitov od nynější zástavby domů a úprava stávající zeleně. V celém areálu hřbitova vzniknou nová místa s lavičkami, zahradní kohouty na čerpání vody k zalévání nebo pitko k osvěžení, či informační tabule. Počítá se rovněž s osvětlením celého hřbitova a s vybudováním venkovních zásuvek pro práce kameníků. Radnice předpokládá, že v roce 2017 budou dokončeny projekční práce a vyřízena příslušná povolení.  Vlastní rozšíření hřbitova je plánováno v letech  2018 - 2019. Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě je nezbytné, neboť volných hrobových míst je poskrovnu konstatoval starosta obce Pavel Mana.

Logo Zlínský krajLogo Zlínský krajZnak obceZnak obce

Vydáno: 18. 10. 2016 Autor: Jana Vavřínová Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.