Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Výzva

Stání motorových vozidel na komunikacích v obci  - Rada obce projednala opakované stížnosti občanů a upozornění dodavatelů veřejných služeb na nepovolené stání - parkování vozidel na veřejných komunikacích v obci. Stání vozidel komplikuje provádění zimní údržby, odvozu odpadů a zhoršuje dopravní obslužnost území. Pro každý směr jízdy motorovým vozidlem musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 3 m, u 2 - pruhových komunikací pak 6 m, což není v obci možné splnit v případě, že zaparkuje na komunikaci vozidlo s  šířkou 2 m. Rada obce proto rozhodla o znovu zveřejnění výzvy řidičům a vlastníkům motorových vozidel na webu obce, v obecním zpravodaji a v obecním rozhlasu k okamžitému upuštění stání motorových vozidel na komunikacích v obci. Dále rada obce rozhodla o postupu obce v řešení stání motorových vozidel na komunikacích a s tím spojeného porušení ustanovení §25 odst. 3 zákona o silničním provozu, kdy se řidič motorového vozidla dopouští přestupku, za který mu může být na místě uložena pokuta v blokovém řízení až 2000,- Kč. V případě, že řidič není přítomen na místě,  bude přestupek zadokumentován a postoupen k řešení na Městský úřad v Rožnově p/R, odbor dopravy k ústnímu projednání. Kontrolu dodržování zákona o silničním provozu v obci bude provádět policie nejpozději od 15. 2. 2021. Řidiči a vlastníci vozidel jsou povinni vyřešit parkování motorových vozidel mimo pozemek komunikace. 

Vydáno: 10. 02. 2021 10:08:00 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.