VÝZVA NA PŘIPOJENÍ SE NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ byla dokončena a kolaudována v listopadu 2021. Podle smlouvy o poskytnutí podpory mezi obcí Dolní Bečva a Státním fondem životního prostředí ČR (dále SFŽP) je povinna obec předložit SFŽP nejpozději do 31. 8. 2023 doklady k závěrečnému vyhodnocení akce. Součástí dokladů je soupis a prohlášení o napojení obyvatel na splaškovou kanalizaci prostřednictvím domovní přípojky. Počet připojených obyvatel musí činit nejméně 80%, to je 658 obyvatel podle projektu.  Na základě průběžného hodnocení napojení obyvatel podle uzavřených smluv o odvádění a čištění odpadní vodu s provozovatelem kanalizace Vak Vsetín je k 31. 5. 2023 připojeno pouze 498 obyvatel.  Je nezbytné, aby se připojilo nejméně dalších 169 obyvatel na splaškovou kanalizaci v průběhu června - srpna roku 2023. Žádáme proto především obyvatele, kteří mají vyřízen územní souhlas na domovní přípojku, aby urychlili realizaci domovní přípojky splaškové kanalizace a uzavřeli smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody s provozovatelem kanalizace Vak Vsetín nejpozději do 31. 8. 2023. Rovněž vyzýváme občany, kteří se v dotazníkovém šetření před zahájením stavby v roce 2019 vyjádřili kladně realizovat domovní přípojku splaškové kanalizace po dokončení stavby nejpozději do 31. 12. 2021, aby urychlili práce na realizaci domovní přípojky splaškové kanalizace a uzavřeli smlouvu o odvádění a čištění odpadní vodu s provozovatelem kanalizace Vak Vsetín nejpozději do 31. 8. 2023.  Nesplněním podmínky napojení potřebného množství obyvatel na splaškovou kanalizaci do 31. 8. 2023 je obec vystavena  řízení o uložení sankce za nesplnění smluvních podmínek SFŽP.  Žádáme občany, aby se napojili na splaškovou kanalizaci co nejdříve.  

Zastupitelstvo obce

 

Vydáno: 26. 06. 2023 Autor: Jana Vavřínová Naposled upraveno: 28. 06. 2023 Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.