Socha sv. Aloise - rok 2012

Obec získala darem v červnu 2011 sochu sv. Aloise od manželů Dalibora a Hany Černých z rakouského Bregenzu. Pískovcová socha z hořického pískovce od roku 1942 stávala vedle hostince Pod lipami, dnes v kempu Pod lipami u silnice I/35. Dříve se vedle sochy v lesoparku u hostince konaly různé kulturní a společenské akce v obci, kácení máje, apod. Vlastníci sochy vzhledem k seniorskému věku a vzdálenému bydlišti nemohli o sochu dostatečně pečovat. Socha stála na pozemku jiného vlastníka a tak zastupitelstvo obce po dohodě s dárci se rozhodlo sochu přesunout a nově umístit na nové návsi v centru obce, kde nalezla důstojné místo a obec nejen krásnou sochu, ale i zajímavost. Na její nové umístění bylo potřebné vyřídit povolení stavebního úřadu, zajistit finanční prostředky na převoz sochy, vybudování nových základů sochy a provedení restaurátorských prací. Odborné práce na soše se ujal akademický sochař pan Miroslav Machala ze Vsetína. Práce spojené s demontáží, převozem a montáží sochy včetně vybudování nového základu sochy zajistila místní firma Vojkůvka, s.r.o., Dolní Bečva 336 pana Petra Vojkůvky. Akce ke spokojenosti obce byla ukončena v červnu 2012 před slavnostním otevřením návsi. Sochu s návsí posvětil správce dolnobečvanské farnosti Mgr. Petr Dujka 24. 6. 2012 za účasti zástupce Zlínského kraje Mgr. Taťány Nersesjan, členky rady a senátora Parlamentu ČR pana Jiřího Čunka. Na financování oprav a přesunu sochy se podílel Zlínský kraj dotací z Fondu kultury Zlínského kraje částkou 30 000,- Kč a obec Dolní Bečva částkou 65 875,20 Kč, celkové náklady akce tak činily 95 875,20 Kč. Socha je vysoká 1,5 m na 2 m podstavci a soklu, kde je vytesáno věnování: „Svatý Aloisi, žehnej kraji valašskému a jeho lidu“. Světec pocházející ze starého knížecího rodu z Itálie je patronem mládeže, studujících, přímluvce při volbě povolání a pomocník proti očním chorobám a moru. Jako student teologie zemřel ve věku 23 let po morové nákaze při pomoci nemocným v roce 1591. Obec děkuje dárcům i poskytovateli dotaceSocha sv. Aloise.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Socha sv. Aloise PDF156.15 kB
Vydáno: 17. 05. 2017 Autor: Jana Vavřínová Naposled upraveno: 18. 05. 2017 Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.