Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Bystřice pod Hostýnem

Město Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí Hostýnských vrchů, které tvoří výběžek Karpat, pod Svatým Hostýnem. Město je známé výrobou ohýbaného nábytku ve firmě TON. Historické jádro města je městskou památkovou zónou s kostelem sv. Jiljí a s novodobou kašnou. U náměstí stojí Loudonský zámek, který se postupně zpřístupňuje veřejnosti. U vlakového nádraží můžete zakoupit okrasné dřeviny, neboť ve městě jsou školky okrasných dřevin. Nejlákavějším turistickým cílem je vrchol Hostýn, který se vypíná nad městem do výše 736 m n.m. Svatý Hostýn je nejznámější mariánské poutní místo Moravy. Komplex zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Jana Sarkandera, sochy svatých a Ježíše, ubytovny pro poutníky, křížové cesty, pramen s kaplí, hřbitov, rozhledna s kaplí sv. Kříže, větrná elektrárna, krámky s upomínkovými předměty a občerstvením a restaurace. Barokní poutní chrám je spojen kamennými schody dlouhými 242 m se zázračným pramenem uzdravujícím nemocné, nad kterým je postavena vodní kaple. Za chrámem na vrcholu stojízděná klasicistní křížová cesta a unikátní mozaiková křížová cesta, kterou navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič, mozaiku pak Joža Úprk a Jano Köhler. Muzeum je zřízeno v prostorách Jurkovičova sálu v areálu poutních domů s expozicí historického vývoje Hostýna a přírody Hostýnských vrchů. V bazilice za hlavním oltářem je umístěn přímo na stěně plastický obraz Panny Marie s Ježíškem na rukou vrhající blesky na Tatary. K této události se váže pověst: V roce 1241 vtrhli na Moravu mongolští nájezdníci Tataři, kde drancovalia vraždili místní lid. Lidé, kteří se uchýlili na Hostýn zázrakem zachránila Matka Boží, která vyslyšela modlitby lidu a blesky zapálila ležení divokých nájezdníků. Zachránění lidépostavili z vděku na vrcholu Hostýna sochu Panny Marie, ochranitelky Moravy. www.portalbystricepodhostynem.cz

Vydáno: 18. 05. 2017 09:14:00 | Naposled upraveno: 03. 01. 2018 08:09:10 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.