Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Daň z nemovitých věcí v roce 2022[PDF, 79.59 kB]

Placení daně v roce 2022

25.04.2022 01.06.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o přerušení dodávky elek. energie dne 21.4.2022

Oznámení přerušení dodávky elektrické energie dne 21.4.2022 od 7,30 hodin do 15,00 hodin. 

31.03.2022 02.05.2022 Jana Vavřínová

Veřejná výzva obce Trojanovice

Obec Trojanovice č. p. 210, 744 01 Trojanovice vyhlašuje dle § 6 zákona č. 31/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent / referentka obecního úřadu.

28.03.2022 12.04.2022 Jana Vavřínová

Vzdělávání v ČR pro Ukrajinu[PDF, 438.62 kB]

V návaznosti na materiály zaslané k Lex Ukrajina dne 21. 3. 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zasílá další podpůrný materiál, resp. leták, pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky.Materiál ve stručnosti popisuje• co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy)• charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému• základní informace, postupy a termíny pro přijetí dítěte do jednotlivých stupň

25.03.2022 11.04.2022 Jana Vavřínová

Informace ČTÚ[PDF, 298.12 kB]

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí

25.03.2022 11.04.2022 Jana Vavřínová

upozornění na údržbu vegetace[PDF, 2 MB]

Ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí).

20.01.2022 28.02.2022 Jana Vavřínová

Ceník - odpady od 1.1.2022[PDF, 415.73 kB]

Ceník nakládání s komunálním odpadem, jehož původcem jsou podnikatelské subjekty a instituce na území Obce Dolní Bečva platný od 1.1.2022

12.01.2022 28.01.2022 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 2832

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při opakované činnosti spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb., v rozsahu předložených schémat, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.

11.01.2022 26.01.2022 Jana Vavřínová

Daňové přiznání v roce 2022[PDF, 122.79 kB]

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

20.12.2021 28.02.2022 Jana Vavřínová

upozornění 22.112021[PDF, 341.43 kB]

Upozornění pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka

22.11.2021 23.12.2021 Jana Vavřínová

Publicita - REKONSTRUKCE ČÁSTI MK NA PARCELE Č. 2725/1[PDF, 418.45 kB]

PROJEKT „REKONSTRUKCE ČÁSTI MK NA PARCELE Č. 2725/1 V DOLNÍ BEČVĚ“ BYL REALIZOVÁN ZA PŘÍSPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

03.11.2021 18.11.2021 Jana Vavřínová

Upozornění ČEZ Distribuce a.s. 2021[PDF, 77.67 kB]

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

14.10.2021 31.12.2021 Jana Vavřínová

Oznámení o místě a doby konání voleb 2021[PDF, 546.21 kB]

Oznámení o místě a doby konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

22.09.2021 11.10.2021 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO 29. 9. 2021[PDF, 418.55 kB]

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 29.9.2021

22.09.2021 30.09.2021 Jana Vavřínová

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise[PDF, 541.39 kB]

Volby do Parlamentu České republiky 8. a 9.10.2021

27.08.2021 11.10.2021 Jana Vavřínová

Okrsková volební komise 2021[PDF, 285.73 kB]

Stanovení minimálního počtu členů.

30.07.2021 31.08.2021 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 2021, které jsou zveřejňovány dle článku XIII. odst. 2 Programových zásad.

28.07.2021 29.07.2024 Jana Vavřínová

ZÁMĚR OBCE 1

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č. 2281/4 trvalý travní porost o výměře 68 m2 a p.č. 2281/6 trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

01.06.2021 17.06.2021 Jana Vavřínová

ZÁVĚR OBCE 2

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č. 2716/94 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 21 m2 a p.č. 2716/96 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 25 m2 a záměr prodat podíl obce 6/240 z p.č.st.1026/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a záměr prodat podíl obce 6/240 z p.č. 732/3 trvalý travní porost o výměře 193 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

01.06.2021 17.06.2021 Jana Vavřínová

Oznámení katastru nemovitostí[PDF, 63.39 kB]

Oznámení o provedení revize katastru nemovitostí od 1.9.2021 - přibližně do 30.6.2024

27.05.2021 30.06.2024 Jana Vavřínová

Očkování[PDF, 234.27 kB]

Registrace na očkování osob pečujících

06.05.2021 16.06.2021 Jana Vavřínová

Oznámení obce Dolní Bečva

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2020 obce Dolní Bečva

30.04.2021 31.05.2021 Jana Vavřínová

Oznámení VaK Vsetín[PDF, 270.51 kB]

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2020 VaK Vsetín

26.04.2021 12.05.2021 Jana Vavřínová
07.04.2021 14.05.2021 Jana Vavřínová

Změna č.5

Opatření hejtmana ZK - změna č.5

11.03.2021 30.04.2021 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 159 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.