Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Vzdělávání v ČR pro Ukrajinu[dokument PDF, 438.62 kB]

V návaznosti na materiály zaslané k Lex Ukrajina dne 21. 3. 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zasílá další podpůrný materiál, resp. leták, pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky.Materiál ve stručnosti popisuje• co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy)• charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému• základní informace, postupy a termíny pro přijetí dítěte do jednotlivých stupň

25.03.2022 11.04.2022 Jana Vavřínová

Informace ČTÚ[dokument PDF, 298.12 kB]

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí

25.03.2022 11.04.2022 Jana Vavřínová

upozornění na údržbu vegetace[dokument PDF, 2 MB]

Ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí).

20.01.2022 28.02.2022 Jana Vavřínová

Ceník - odpady od 1.1.2022[dokument PDF, 415.73 kB]

Ceník nakládání s komunálním odpadem, jehož původcem jsou podnikatelské subjekty a instituce na území Obce Dolní Bečva platný od 1.1.2022

12.01.2022 28.01.2022 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 2832

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při opakované činnosti spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb., v rozsahu předložených schémat, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.

11.01.2022 26.01.2022 Jana Vavřínová

Daňové přiznání v roce 2022[dokument PDF, 122.79 kB]

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

20.12.2021 28.02.2022 Jana Vavřínová

upozornění 22.112021[dokument PDF, 341.43 kB]

Upozornění pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka

22.11.2021 23.12.2021 Jana Vavřínová

Publicita - REKONSTRUKCE ČÁSTI MK NA PARCELE Č. 2725/1[dokument PDF, 418.45 kB]

PROJEKT „REKONSTRUKCE ČÁSTI MK NA PARCELE Č. 2725/1 V DOLNÍ BEČVĚ“ BYL REALIZOVÁN ZA PŘÍSPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

03.11.2021 18.11.2021 Jana Vavřínová

Upozornění ČEZ Distribuce a.s. 2021[dokument PDF, 77.67 kB]

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

14.10.2021 31.12.2021 Jana Vavřínová

Oznámení o místě a doby konání voleb 2021[dokument PDF, 546.21 kB]

Oznámení o místě a doby konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

22.09.2021 11.10.2021 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO 29. 9. 2021[dokument PDF, 418.55 kB]

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 29.9.2021

22.09.2021 30.09.2021 Jana Vavřínová

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise[dokument PDF, 541.39 kB]

Volby do Parlamentu České republiky 8. a 9.10.2021

27.08.2021 11.10.2021 Jana Vavřínová

Okrsková volební komise 2021[dokument PDF, 285.73 kB]

Stanovení minimálního počtu členů.

30.07.2021 31.08.2021 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 2021, které jsou zveřejňovány dle článku XIII. odst. 2 Programových zásad.

28.07.2021 29.07.2024 Jana Vavřínová

ZÁMĚR OBCE 1

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č. 2281/4 trvalý travní porost o výměře 68 m2 a p.č. 2281/6 trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

01.06.2021 17.06.2021 Jana Vavřínová

ZÁVĚR OBCE 2

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č. 2716/94 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 21 m2 a p.č. 2716/96 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 25 m2 a záměr prodat podíl obce 6/240 z p.č.st.1026/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a záměr prodat podíl obce 6/240 z p.č. 732/3 trvalý travní porost o výměře 193 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

01.06.2021 17.06.2021 Jana Vavřínová

Oznámení katastru nemovitostí[dokument PDF, 63.39 kB]

Oznámení o provedení revize katastru nemovitostí od 1.9.2021 - přibližně do 30.6.2024

27.05.2021 30.06.2024 Jana Vavřínová

Očkování[dokument PDF, 234.27 kB]

Registrace na očkování osob pečujících

06.05.2021 16.06.2021 Jana Vavřínová

Oznámení obce Dolní Bečva

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2020 obce Dolní Bečva

30.04.2021 31.05.2021 Jana Vavřínová

Oznámení VaK Vsetín[dokument PDF, 270.51 kB]

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2020 VaK Vsetín

26.04.2021 12.05.2021 Jana Vavřínová

Sčítání lidu aktuálně

Sčítání 2021

07.04.2021 14.05.2021 Jana Vavřínová

Změna č.5

Opatření hejtmana ZK - změna č.5

11.03.2021 30.04.2021 Jana Vavřínová

Změna č.4[dokument PDF, 116.55 kB]

Opatření hejtmana Zlínského kraje.

10.03.2021 30.04.2021 Jana Vavřínová

Upozornění ČEZ Distribuce a.s.[dokument PDF, 75.16 kB]

Upozornění na odstávky elektřiny už jen elektronicky.

08.03.2021 08.04.2021 Jana Vavřínová

Oznámení ze dne 9.2.2021[dokument PDF, 446.93 kB]

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

18.02.2021 12.05.2021 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 156 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.