Oznámení

Obecní úřad po dohodě s a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín vyzývá občany, kteří jsou připojeni a užívají splaškovou kanalizace v obci, aby do 31.12.2007 uzavřeli se společností, která je provozovatelem kanalizace smlouvu na odvádění odpadních vod. Přihlášku si lze vyzvednout na obecním úřadu. Smlouvu je nutné uzavřít na Vsetíně. Po uvedeném termínu bude pravidelně čtvrtletně prováděno vyhodnocení stavu napojení domů na kanalizaci. Počet napojených domů na kanalizaci je závazný ukazatel u akce Čistá řeka Bečva ( projekt budování splaškových kanalizací a čistíren odpadních vod v zapojených obcích okresu Vsetín), na kterou byla poskytnuta dotace  ve výši 70% z fondu Evropské unie ISPA. Podle sdělení VaKu Vsetín  činí k 31.10.2007 napojenost domů na splaškovou kanalizaci 78 %, to je 50 domů z 64 možných připojení. V roce 2008 je však nutné dosáhnout 100% napojení na kanalizaci v obci a splnit tak povinnost vůči poskytovateli dotace. Žádáme Vás , věnujte zvýšenou pozornost této záležitosti.

 

Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2008  Vodovodů a kanalizací Vsetín
Vodné  za 1m3 včetně DPH          31,17,- Kč ( neplatí v obci Dolní Bečva)
Stočné  za 1m3 včetně DPH         21,80,- Kč

 

Vodné v Dolní Bečvě fakturuje obecní úřad Dolní Bečva ve výši 20,- Kč / 1m3 v roce 2008.

Vyvěšeno: 06.12.2007 Sejmuto: 31.12.2007
Autor: Jana Vavřínová

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.