Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Aktuality

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ

Zhotovitel díla „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ Vám tímto oznamujeme, že v termínu od 27.2.2021 do 12.3.2021 budou prováděny v rámci probíhajících stavebních prací příčné překopy vozovky pro zřízení jednotlivých domovních odbočení a to postupně na kanalizačních sběračích označených dle PD 4a ,  5b,  5a , 5 od křižovatky pod domem  č.p. 624  po č.p. 623  a 10b .  Vzhledem k stávajícím šířkovým poměrům dojde k omezení průjezdnosti v celé šířce místní komunikace tomto úseku od 8.00 do 17.00 hodin a to za předpokladu  vhodných klimatických podmínek  pro provádění stavebních prací.  Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby popř. pracovníky provádějící stavební práce.  Odpovědná osoba: Petr Marek, stavbyvedoucí Tel: 571 646 430.

Vydáno: 26.02.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Upozornění pro čtenáře

  Od 15.2.2021 nabízí místní knihovna objednávání balíčku knih (výběr knih je možný z  oneline katalogu MK) na trefilova@centrum.cz . Čtenář připojí telefonní číslo (popř. e-mail), aby mohl být informován o způsobu převzetí knih. H.Trefilová

Vydáno: 16.02.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Výzva

Stání motorových vozidel na komunikacích v obci  - Rada obce projednala opakované stížnosti občanů a upozornění dodavatelů veřejných služeb na nepovolené stání - parkování vozidel na veřejných komunikacích v obci. Stání vozidel komplikuje provádění zimní údržby, odvozu odpadů a zhoršuje dopravní obslužnost území. Pro každý směr jízdy motorovým vozidlem musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 3 m, u 2 - pruhových komunikací pak 6 m, což není v obci možné splnit v případě, že zaparkuje na komunikaci vozidlo s  šířkou 2 m. Rada obce proto rozhodla o znovu zveřejnění výzvy řidičům a vlastníkům motorových vozidel na webu obce, v obecním zpravodaji a v obecním rozhlasu k okamžitému upuštění stání motorových vozidel na komunikacích v obci. Dále rada obce rozhodla o postupu obce v řešení stání motorových vozidel na komunikacích a s tím spojeného porušení ustanovení §25 odst. 3 zákona o silničním provozu, kdy se řidič motorového vozidla dopouští přestupku, za který mu může být na místě uložena pokuta v blokovém řízení až 2000,- Kč. V případě, že řidič není přítomen na místě,  bude přestupek zadokumentován a postoupen k řešení na Městský úřad v Rožnově p/R, odbor dopravy k ústnímu projednání. Kontrolu dodržování zákona o silničním provozu v obci bude provádět policie nejpozději od 15. 2. 2021. Řidiči a vlastníci vozidel jsou povinni vyřešit parkování motorových vozidel mimo pozemek komunikace. 

Vydáno: 10.02.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Odstávka vodovodního řádu 5.2.2021

VaK pracoviště Rožnov p/R oznamuje, že z  důvodu havárie na vodovodním řádu bude dne 5.2.2021 odstávka dodávky vody v úseku Křivač - Horní Rozpité - Tabule od 11,00 - 13,00 hodin. 

Vydáno: 05.02.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Diakonie Valašské Meziříčí - nabídka

Diakonie Valašské Meziříčí nabízí služby.

Vydáno: 03.02.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Oznámení praktického lékaře 29.1.2021

Vážení pacienti, oznamujeme, že  od 1.2. do 8.2.2021 bude v ordinaci pouze zdravotní sestra. Pro informace volejte na tel.:777574318. V akutních případech zástup MUDr. Janík , Horní Bečva pouze po telefonické domluvě: tel. 571 645 344. Děkujeme za pochopení. 

Vydáno: 29.01.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Odstávka vodovodního řádu 14.1.2021

VaK pracoviště Rožnov p/R oznamuje, že z  důvodu havárie na vodovodním řádu bude dne 14.1.2021 odstávka dodávky vody v úseku Na Rovni - Horní Rozpité - Tabule do 16,30 hodin. 

Vydáno: 14.01.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Jízdní řády

Na webu IDZK jsou k dispozici nové jízdní řády (2021) pro autobusy: https://www.idzk.cz/autobusy/2021    

Vydáno: 06.01.2021 | Autor: Jana Vavřínová

Aktuální upozornění obvodního lékaře

Vážení pacienti, vzhledem k tomu, že příští týden tj. od 4.1. do 8.1.2021 budu v ordinaci sama, prosím vás o trpělivost. V případě, že se nebudete moci dovolat, napište prosím mail (ordinacedolnibecva@seznam.cz).  Děkuji za pochopení, MUDr. Novosadová.

Vydáno: 31.12.2020 | Autor: Jana Vavřínová

Výplata důchodů

Důchody splatné 2.1.2021 budou na poště vypláceny dne 4.1.2021.

Vydáno: 22.12.2020 | Autor: Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 175 záznamů. Zobrazeny záznamy 11 až 20.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.