Projekty

Projekty hrazené 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva -r.č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI DOLNÍ BEČVA - Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193, je spolufinancován Evropskou unií.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva realizací novostavby a rekonstrukce stávajícího chodníku s autobusovými zastávkami a nasvětleným přech…

Pokračování článku

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBCI

V rámci projektu zklidnění dopravy v naší obci začaly od pondělí 20. 3. 2023 stavební práce na silnici I/35 v centru obce a k odbočce směrem k základní škole. Protože mnoho lidí se dotazuje, co vlastně zde vznikne, přikládám i plánek nového vzhledu obou dotčených křižovatek. Podstatnou změnou je, že…

Pokračování článku

Herní sestavy pro děti na návsi - r.č. 22/009/19210/672/217/005013

Obec Dolní Bečva v letošním roce zažádala prostřednictvím Místní akční skupiny Rožnovsko o podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu na vybavení centra obce novými herními prvky pro děti. Na realizaci akce „Herní sestavy pro děti na návsi“ obec zažádala o dotaci z Programu rozvoje ve…

Pokračování článku

Projekt Rozšíření hřbitova – 2. etapa

Cílem projektu je rozšíření hřbitova v obci Dolní Bečva, které zahrnuje zřízení veřejných WC, opravu a rozšíření parkovacích ploch, chodníků, zpevněných ploch, zatravněných ploch a doplnění mobiliáře.

Pokračování článku

Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn a soklů, stěny k půdnímu prostoru a k výměně oken a dveří. Dále došlo k výměně starých kotlů za 2 nové plynové kondenzační kotle.…

Pokračování článku

Sadové úpravy hřbitova

Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva - projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pokračování článku

Prodloužení splaškové kanalizace

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Pokračování článku

Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva

V září 2017 byl dokončen projekt „Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva“. Projekt zahrnoval dvě části: vytvoření listinného i digitálního povodňového plánu a dále vybudování místního výstražného a varovného systému

Pokračování článku

Revitalizace centra obce Dolní Bečva - 2. etapa - rok 2015

Projekt „Revitalizace centra obce Dolní Bečva-2.etapa" byl úspěšně dokončen v listopadu 2015. K vybudované návsi v 1. etapě revitalizace v roce 2010 a obnovené lípové aleje v roce 2011 tak přibyly úpravy parků pod kostelem, nové lavičky s odpadkovými koši a veřejným osvětlením v pěší zóně v&nbs…

Pokračování článku

Celkem nalezeno 17 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.