Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Projekty

Projekty hrazené 

Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn a soklů, stěny k půdnímu prostoru a k výměně oken a dveří. Dále došlo k výměně starých kotlů za 2 nové plynové kondenzační kotle.

Vydáno: 23.11.2020

Sadové úpravy hřbitova

Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva - projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vydáno: 23.04.2020

Prodloužení splaškové kanalizace

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Vydáno: 23.04.2020

Obecní knihovna Dolní Bečva - energetické úspory

Zateplení budovy knihovny - budova čp. 184

Vydáno: 26.04.2018

Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva

V září 2017 byl dokončen projekt „Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva“. Projekt zahrnoval dvě části: vytvoření listinného i digitálního povodňového plánu a dále vybudování místního výstražného a varovného systému

Vydáno: 25.04.2018

Revitalizace centra obce Dolní Bečva - 2. etapa - rok 2015

Projekt „Revitalizace centra obce Dolní Bečva-2.etapa" byl úspěšně dokončen v listopadu 2015. K vybudované návsi v 1. etapě revitalizace v roce 2010 a obnovené lípové aleje v roce 2011 tak přibyly úpravy parků pod kostelem, nové lavičky s odpadkovými koši a veřejným osvětlením v pěší zóně v lípové aleji, dlažby a asfaltobetonová komunikace u kostela, celkové nové nasvětlení kostela, chodníky u fary a základní školy nebo parkoviště u základní školy. Širší pojetí centra obce bylo tak završeno a…

Vydáno: 17.05.2017

Dětské hřiště a zahrada MŠ v přírodním stylu - rok 2015

Radnice v Dolní Bečvě dokončila projekt „Dětské hřiště a zahrada mateřské školy Dolní Bečva v přírodním stylu“. Projekt zahrnuje 25 prvků od dětského hradu, přes altány otevřené, se sezením, s tabulemi, hrazdami, bránami na kopanou až po houpací hnízdo, skluzavky a prolézací roury, specifické chodníčky, bylinkové záhonky, pískoviště, lavičky nebo hmyzí domeček. Součástí projektu je výsadba aleje černých jeřábů, levandulí a dosadba modřínů. Smyslem akce bylo vytvořit komplex naučných a…

Vydáno: 17.05.2017

Obecní úřad - energetické úspory - 2015

Obec Dolní Bečva dokončila zateplování obecních budov realizací projektu „Obecní úřadenergetické úspory". Po mateřské školce, základní škole a zdravotnímu středisku tak budou zatepleny téměř všechny obecní budovy. Zateplení spočívá ve výměně výplní otvorů - oken, dveří, dále zateplení obvodového pláště a zateplení střešního pláště. U Obecního úřadu došlo i na rekonstrukci střechy, venkovních elektro rozvaděčů a instalaci věžních hodin. Na realizaci projektu energetických úspor navazovala…

Vydáno: 17.05.2017

Dolní Bečva – sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr- rok 2014

Sanace sesuvu pod Radhoštěm Operační program životního prostředí pomáhá obci Dolní Bečva nejen při zateplování obecních budov, výsadbou stromořadí, s likvidací bioodpadu prostřednictvím kompostérů, ale také se sanací sesuvu. Akce „Dolní Bečva – sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr“ řeší vytvoření kotvené mikropilotové stěny v délce 20 m tak, aby ochránila jedinou příjezdovou komunikaci do lokality GRŮNIK v Dolním Rozpité pro 10 rodinných domů a 1 chatu s 13 trvale bydlícími obyvateli obce.…

Vydáno: 17.05.2017

Zdravotní středisko-energetické úspory - rok 2014

Radnice pokračuje v zateplování obecních budov Obec Dolní Bečva byla úspěšná v 50. výzvě OPŽP s projektem „Zdravotní středisko-energetické úspory“ a také s projektem „Obecní úřad-energetické úspory“. Po mateřské školce a základní škole tak budou zatepleny další obecní budovy. Zateplení spočívá ve výměně výplní otvorů – oken, dveří, dále zateplení obvodového pláště a zateplení střešního pláště, u Obecního úřadu dojde i k rekonstrukci střechy. Na zateplení budov navážou stavby bezbariérové vstupy…

Vydáno: 17.05.2017

Celkem nalezeno 13 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.