Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Projekty

Projekty hrazené 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva -r.č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI DOLNÍ BEČVA - Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193, je spolufinancován Evropskou unií.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva realizací novostavby a rekonstrukce stávajícího chodníku s autobusovými zastávkami a nasvětleným přechodem na zpomalovacím prahu před budovou základní školy a vybudováním zpomalovacích polštářů na místních komunikacích na území obce. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní…

Vydáno: 09.05.2023

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBCI

V rámci projektu zklidnění dopravy v naší obci začaly od pondělí 20. 3. 2023 stavební práce na silnici I/35 v centru obce a k odbočce směrem k základní škole. Protože mnoho lidí se dotazuje, co vlastně zde vznikne, přikládám i plánek nového vzhledu obou dotčených křižovatek. Podstatnou změnou je, že vzniknou bezpečné přechody pro chodce se semafory, což chodcům umožní bezpečný přechod přes tuto frekventovanou silnici. Tyto stavební práce budou probíhat do…

Vydáno: 27.03.2023

Herní sestavy pro děti na návsi - r.č. 22/009/19210/672/217/005013

Obec Dolní Bečva v letošním roce zažádala prostřednictvím Místní akční skupiny Rožnovsko o podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu na vybavení centra obce novými herními prvky pro děti. Na realizaci akce „Herní sestavy pro děti na návsi“ obec zažádala o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 187 000 Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 408 218 Kč. Realizací této akce dojde k vytvoření místa pro společné setkání občanů a k vytvoření podmínek…

Vydáno: 11.01.2023

Projekt Rozšíření hřbitova – 2. etapa

Cílem projektu je rozšíření hřbitova v obci Dolní Bečva, které zahrnuje zřízení veřejných WC, opravu a rozšíření parkovacích ploch, chodníků, zpevněných ploch, zatravněných ploch a doplnění mobiliáře.

Vydáno: 11.01.2023

Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn a soklů, stěny k půdnímu prostoru a k výměně oken a dveří. Dále došlo k výměně starých kotlů za 2 nové plynové kondenzační kotle.

Vydáno: 23.11.2020

Sadové úpravy hřbitova

Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva - projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vydáno: 23.04.2020

Prodloužení splaškové kanalizace

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Vydáno: 23.04.2020

Obecní knihovna Dolní Bečva - energetické úspory

Zateplení budovy knihovny - budova čp. 184

Vydáno: 26.04.2018

Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva

V září 2017 byl dokončen projekt „Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva“. Projekt zahrnoval dvě části: vytvoření listinného i digitálního povodňového plánu a dále vybudování místního výstražného a varovného systému

Vydáno: 25.04.2018

Revitalizace centra obce Dolní Bečva - 2. etapa - rok 2015

Projekt „Revitalizace centra obce Dolní Bečva-2.etapa" byl úspěšně dokončen v listopadu 2015. K vybudované návsi v 1. etapě revitalizace v roce 2010 a obnovené lípové aleje v roce 2011 tak přibyly úpravy parků pod kostelem, nové lavičky s odpadkovými koši a veřejným osvětlením v pěší zóně v lípové aleji, dlažby a asfaltobetonová komunikace u kostela, celkové nové nasvětlení kostela, chodníky u fary a základní školy nebo parkoviště u základní školy. Širší pojetí centra obce bylo tak završeno a…

Vydáno: 17.05.2017

Celkem nalezeno 17 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.