Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídkaZobrazit hlavní menu

Biologicky rozložitelný odpad - rok 2012

V Dolní Bečvě občané kompostují biologický odpad. V červenci 2011 podala obec žádost na Státní fond životního prostředí ČR na poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí v rámci 27. výzvy na zkvalitnění nakládání s odpady na projekt Dolní Bečva – biologicky rozložitelný odpad. Předmětem projektu zpracovaného firmou Geotest Brno pro zpracovatele žádosti Grantiku České spořitelny Brno bylo zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území obce a jeho následné využití v podobě tzv. domácího kompostování, příp. komunitního kompostování. Orgány obce se na základě provedeného dotazníkového šetření mezi občany rozhodly pořídit 230 ks domácích kompostérů objemu 900 l a 10 ks kompostérů objemu 600 l, které budou umístěny u rodinných domů na zahradách. Odpady z veřejné zeleně a od občanů, kteří nevlastní zahradu budou umístěny do 40 ks kompostérů na veřejně přístupných místech v obci a to v areálu ZŠ a MŠ, drobné provozovny a ve sportovním areálu. Projekt byl schválen v prosinci 2011 a na jaře 2012 proběhlo zadávací řízení na dodavatele kompostérů. Po opakovaném zadávacím řízení byly kompostéry dodány v červenci obchodní firmou Elkoplast CZ ze Zlína, výrobcem kompostérů je firma Container Trading WFW z rakouského Pettenbachu. Celkové výdaje projektu představují hodnotu 796 800,- Kč, přičemž 10% (106 194,- Kč) hradí obec, 85% (652 239,- Kč) činí dotace z fondu EU a 5% (38 367,- Kč) je podpora SFŽP ČR. Kompostéry byly v červenci 2012 zapůjčeny na 5 let občanům zdarma a poté budou bezplatně převedeny do jejich vlastnictví na základě smlouvy o výpůjčce. Dolní Bečva se tak připojila k likvidaci bioodpadu v některých obcích mikroregionu Rožnovska. Akce je pro obec výhodná, neboť nejlepší likvidace odpadu je přímo u zdroje vzniku v jednotlivých domácnostech, přičemž jeho likvidace nezatěžuje obecní pokladnu ani občany a přitom přináší užitek v podobě kompostu občanům.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Dolní Bečva - biologicky rozložitelný odpad dokument PDF153.96 kB
Vydáno: 17. 05. 2017 14:43:00 | Naposled upraveno: 18. 05. 2017 08:22:54 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.