Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídkaZobrazit hlavní menu

Životní situace

Ověření podpisu nebo kopie listiny

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ( vidimace) a ověřován pravosti podpisu ( legalizace) – zákon o ověřování Od 1.3.2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie ( vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně…

Vydáno: 18.01.2018

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním případně orientačním. Kdo a za jakých podmínek 1.1. Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci 1.2. Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun 1.3. Zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům 1.4. Zákonný…

Vydáno: 18.01.2018

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.