Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2008 do 31.12.2008

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení [dokument MS Word, 82 kB] Zobrazit detail

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 17.10.-18.10.2008

30.09.2008 18.10.2008 Jana Vavřínová

Ztráta služebního razítka[dokument MS Word, 35 kB] Zobrazit detail

Dne 17.9.2008 došlo ke ztrátě  služebního razítka Magistrátu města Teplice, obecního živnostenského úřadu

29.09.2008 31.10.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 110.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

26.09.2008 13.10.2008 Jana Vavřínová

Valašský Týden Práce[dokument MS Word, 117.5 kB] Zobrazit detail

Aktuální nabíka volných pracovních míst. Možnost  seznámení s požadovanými nároky u poptávkových profesí a získání přímého kontaktu na jednotlivé vystavující zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovníky. Akce je určena pro širokou veřejnost - občany okresu.

26.09.2008 24.10.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 336.5 kB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby - dřevěný přístřešek na pozemku p.č. 1540/1 v k.ú. Dolní Bečva

24.09.2008 09.10.2008 Jana Vavřínová

Vyvěšení záměru[dokument MS Word, 52.5 kB] Zobrazit detail

Vyvěšení záměru v souladu s §39 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb. vyhlašuje záměr prodat část pozemku p.č. 185/1 trvalý travn íporost v k.ú. Dolní Bečva.

23.09.2008 09.10.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti[dokument MS Word, 350.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sn., o správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů čj:57227/08/404920/3564

18.09.2008 03.10.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška [dokument MS Word, 584 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška Oznámení vydání opatření  obecné povahy zásad územního rozvoje Zlínského kraje

16.09.2008 01.10.2008 Jana Vavřínová

Odorizace zemního plynu[dokument MS Word, 341 kB] Zobrazit detail

V průběhu září 2008 bude prováděna nárazová odorizace zemního plynu, která se projeví zvýšeným zápachem. Termín pro Dolní Bečvu : 15.9.-19.9.2008.

12.09.2008 19.09.2008 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška [dokument MS Word, 953 kB] Zobrazit detail

Dražební jednání se koná dne 21.10.2008 v 10,30 v budově  Exekutorského úřadu Přerov, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Komenského 38 Přerov.

08.09.2008 21.10.2008 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška [dokument MS Word, 1.42 MB] Zobrazit detail

Dražební vyhláška ve věci exekuce vedené pod spisovou značkou 085 EX 357/06 na základě usnesení čj: 2Nc 3047/2006-8, které vydal Okresní soud ve Vsetíně ve věci vymáhá pohledávky ve výši 257865,43 Kč spříslušenstvím.

28.08.2008 15.10.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení stavebního řízení - 2605[dokument MS Word, 609 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - "Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Dolní Bečva" v katastrálním území Dolní Bečva.

28.08.2008 12.09.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 1981[dokument MS Word, 1.73 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavby - rodinný dům, jímka na vyvážení včetně potrubí splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do trativodu, el.přípojka NN, studna včetně vodovodního potrubí, hospodářská budova, oplocení, zpevněné plochy a sjezd na pozemku p.č. 1183/5, 1183/8, 2649/10 v katastrálním území Dolní Bečva.

20.08.2008 04.09.2008 Jana Vavřínová

Územní řízení - 2464[dokument MS Word, 1.06 MB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna včetně vodovodního potrubí na pozemku parc. č. 702/3 v katastrálním území Dolní Bečva.

18.08.2008 02.09.2008 Jana Vavřínová

Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2008[dokument MS Word, 43.5 kB] Zobrazit detail

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 14.8.2008 pod č.j. RED/1283/2008 - očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2008

18.08.2008 15.09.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška [dokument MS Word, 608 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle §19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších právních předpisů. Uložená písemnost - čj: 46718/08/404900/2043 ze dne 14.7.2008

15.08.2008 01.09.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení územního řízení [dokument MS Word, 604.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - dřevěný přístřešek na pozemku p.č. 1540/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

15.08.2008 01.09.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností[dokument MS Word, 640.5 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností veřejnou vyhláškou - "Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Dolní Bečva"

15.08.2008 01.09.2008 Jana Vavřínová

Veřejná zakázka[dokument MS Word, 33.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná zakázka - výzva k předložení cenové nabídky

14.08.2008 29.08.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 1259[dokument MS Word, 2.19 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavy "Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Dolní Bečva" na pozemcích v katastrálním území Dolní Bečva

13.08.2008 28.08.2008 Jana Vavřínová

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 124 kB] Zobrazit detail

Vyhlášení záměru prodat část pozemku p.č. 802 trvalý travní porost v k.ú. Dolní Bečva

12.08.2008 28.08.2008 Jana Vavřínová

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 124 kB] Zobrazit detail

Vyhlášení záměru prodat část pozemku p.č. 2713/1 vodní nádrž umělá v k.ú. Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Záměry obce
12.08.2008 28.08.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí[dokument MS Word, 1.19 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí-územní rozhodnutísportoviště: dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, minigolfové hřiště

06.08.2008 21.08.2008 Jana Vavřínová

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu[dokument MS Word, 599.5 kB] Zobrazit detail

Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě pozemkového fondu

05.08.2008 30.10.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou[dokument MS Word, 967 kB] Zobrazit detail

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškoou č.j. Měú/Výst./1985/2008Ně-11

01.08.2008 18.08.2008 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 124 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.