Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2008 do 31.12.2008

Nezařazené

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou[dokument MS Word, 2.24 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí veřejnou vyhkáškou o umístění stavby, č.j. MěÚ/Výst/1534/2008/Ně-67parkoviště pro 27 osobních aut a 2 autobusy

30.07.2008 14.08.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 175[dokument MS Word, 1.23 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - nařízení odstranění stavby, č.j. MěÚ/Výst/175/2008/Hr-20

30.07.2008 14.08.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou[dokument MS Word, 927.5 kB] Zobrazit detail

Změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou  - účelová komunikace ke sportovnímu areálu na pozemku parc.č. 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 24, 25/2, 2712/1, 2716/4, 2716/6 v katastrálním území Dolní Bečva

25.07.2008 11.08.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 427.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška podle § 19 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona o správě daní).

17.07.2008 31.07.2008 Jana Vavřínová

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 287 kB] Zobrazit detail

Vyhlášení záměru odprodeje obecního pozemku p.č.  221/6 orná půda o výměře 7 m2 v k.ú. Dolní Bečva

09.07.2008 24.07.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 1532[dokument MS Word, 2.33 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace centra obce Dolní Bečva" na pozemku st.p. 15, p.č. 170/2, 170/4, 179, 180/3, 181, 185/1, 187, 229/1, 230, 2635/2, 2690/1, 2750, 178, 167/5 v katastrálním území Dolní Bečva

07.07.2008 22.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o změně stavby před dokončením[dokument MS Word, 560.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou - chodník Dolní Bečva - SO - 4 - IV. etapa na stavbu cyklostezky

03.07.2008 18.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení územního řízení -1981[dokument MS Word, 677 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rodinný dům, jímka na vyvážení včetně potrubí splaškové kanalizace, dešťová kanalizace od trativodu, el. přípojka NN, studna včetně vodovodního potrubí, hospodářská budova, oplocení, zpevněné plochy a sjezd na pozemku p.č. 1183/5, 1183/8, 2649/10 v katastrálním území Dolní Bečva.

02.07.2008 17.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení územního řízení -1259[dokument MS Word, 608 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou - Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Dolní Bečva na pozemcích v katastrálním území Dolní Bečva.

02.07.2008 17.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění návrhů - 19073[dokument MS Word, 1.02 MB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění návrhů Plánu  oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti

27.06.2008 31.12.2008 Jana Vavřínová

Oznámení zahájení řízení - 1770[dokument MS Word, 534 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - účelová komunikace na pozemku p.č. 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 24, 25/2, 2712/1, 2716/4, 2716/6 v katastrálním území Dolní Bečva ke sportovnímu areálu.

20.06.2008 07.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení územního řízení - 1727[dokument MS Word, 1.21 MB] Zobrazit detail

Oznámení  zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sportoviště: dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, minigolfové hřiště na pozemku p.č. 13,14,18/1,25/2,2712/2 v katastrálním území Dolní Bečva.

19.06.2008 04.07.2008 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška[dokument MS Word, 307 kB] Zobrazit detail

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, která nabývá účinnosti dne 1.1.2009

17.06.2008 02.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ-1534[dokument MS Word, 709.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení , zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou - parkoviště pro 27 osobních aut a 2 autobusy na pozemku p.č. 25/2, 2716/2, 2716/4, 2716/7 v katastrálním území Dolní Bečva

16.06.2008 01.07.2008 Jana Vavřínová

Oznámení veřejnou vyhláškou o pokračování řízení - 175[dokument MS Word, 431 kB] Zobrazit detail

Oznámení veřejnou vyhláškou o pokračování řízení  - zpevněná plocha pro příjezd na pozemky parc.č.  93/2, 93/4, 93/11 v katastrálním území Dolní Bečva

13.06.2008 30.06.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení řízení - 1532[dokument MS Word, 738.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Revitalizace centra obce Dolní Bečva"

30.05.2008 16.06.2008 Jana Vavřínová

Informace o plánovaném vypínání el. energie[obrázek, 128.44 kB] Zobrazit detail

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce - viz. přiložený plánek

27.05.2008 17.06.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[PDF, 182.39 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a o vystavení návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

22.05.2008 22.07.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 11788[dokument MS Word, 791.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. I územního plánu obce Trojanovice formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání

22.05.2008 23.06.2008 Jana Vavřínová

Ztráta služebního průkazu[dokument MS Word, 222.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení MěÚ Rožnov p/R, odboru Obecní živnostenský úřad o ztrátě služeního průkazu

14.05.2008 30.05.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí povolení k nakládní s vodami-799[dokument MS Word, 1.67 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - Povolení k nakládání  s vodami , stavební povolení  k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru

13.05.2008 28.05.2008 Jana Vavřínová

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu[dokument MS Word, 624 kB] Zobrazit detail

Seznam pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu a to v termínu od 7.5.2008 - 21.7.2008 včetně pravidel podání žádostí  naleznete v přiloženém souboru . 

09.05.2008 06.06.2008 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška [dokument MS Word, 936 kB] Zobrazit detail

Usnesení o nařízení dražebního jednání : čj: 057EX 2868/06-69 - dražba nemovitostí 12.6.2008 se začátkem v 11,00 hodin v Exekutorském úřadě v Olomouci, Pavelčákova 14, I. patro, zápis téhož dne od 10,30 hodin v patře II.

29.04.2008 12.06.2008 Jana Vavřínová

Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 592 kB] Zobrazit detail

Obecní úřad vyhlašuje záměr směnit část pozemku p.č. 2649/4 ostatní komunika v k.ú. Dolní Bečva

29.05.2008 16.06.2008 Jana Vavřínová

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 695 kB] Zobrazit detail

OÚ Dolní Bečva vyhlašuje záměr směnit část pozemku p.č. 2750 v k.ú. Dolní Bečva

20.05.2008 05.06.2008 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 124 záznamů. Zobrazeny záznamy 51 až 75.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.