Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2008 do 31.12.2008

Nezařazené

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Ztráta služebního průkazu[dokument MS Word, 205 kB] Zobrazit detail

Oznámení o ztrátě služebního průkazu pracovnice Obecního živnostenského úřadu - MěÚ Strakonice ev.č.  330702/1537

23.04.2008 09.05.2008 Jana Vavřínová

Hospodaření za rok 2007 [dokument MS Word, 691.5 kB] Zobrazit detail

Hospodaření za rok 2007 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko schválené 21.4.2008 radou SOMV.

23.04.2008 09.05.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí - 490[dokument MS Word, 1.12 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - rodinného domu o 1 b.j., zpevněné plochy, sjezdu z MK na pozemku parc. č. 93/2, 93/4, 93/11 v katastrálním území Dolní Bečva.

22.04.2008 07.05.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument MS Word, 229 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška dle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů  ř.j. ORF - 22106-0087203, zn. ORF/4887/08 ze dne 11.4.2008

22.04.2008 07.05.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 3795-1[dokument MS Word, 1.24 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby domovní ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do podzemních vod na pozemku st.p. 449

16.04.2008 02.05.2008 Jana Vavřínová

Oznámení - vododprávní řízení - 799[dokument MS Word, 625.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - vrtaná studna včetně vodovodního potrubí na pozemku parc.č. 745 v katastrálním území Dolní Bečva.

04.04.2008 21.04.2008 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška [dokument MS Word, 876 kB] Zobrazit detail

Dražební vyhláška čj.: 103 Ex 12937/06-28 - dražební jednání se koná dne 30.4.2008 v 14,30 hodin v budově Exekurtorského úřadu Přerov, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Komenského 38 Přerov. Obhlídka se uskuteční dne 21.4.2008 v 15,00 hodin na místě samém Dolní Bečva.

27.03.2008 30.04.2008 Jana Vavřínová

Usnesení - přerušení řízení[dokument MS Word, 593.5 kB] Zobrazit detail

Přerušení řízení o odstranění stavby zpevněná plocha pro příjezd na pozemku p.č. 93/2, 93/4, 93/11 v katastrálním území Dolní Bečva.

26.03.2008 11.04.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 48[dokument MS Word, 348 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu zadání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečva

26.03.2008 28.04.2008 Jana Vavřínová

Oznámení - 490[dokument MS Word, 615 kB] Zobrazit detail

Oznámení o vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu o 1 b.j., zpevněné plochy, sjezdu z MK na pozemku p.č. 93/2, 93/4, 93/11 v katastrálním území Dolní Bečva.

25.03.2008 10.04.2008 Jana Vavřínová

Stavební povolení - 3884[dokument MS Word, 1.24 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - Stavební povolení na opravu místní komunikace na pozemku p.č. 50/4 v katastrálním území Dolní Bečva.

25.03.2008 10.04.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 153[dokument MS Word, 1.08 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby přípojka splaškové kanalizace pro rekreační objekt č.e. 13 na pozemku p.č. 498/6 v katastrálním území Dolní Bečva.

17.03.2008 01.04.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 155[dokument MS Word, 1.06 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby přípojka splaškové kanalizace pro rekreační objekt č.e.12 na pozemku p.č. 498/5 v katastrálním území Dolní Bečva

17.03.2008 01.04.2008 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 154[dokument MS Word, 1.12 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby přípojka splaškové kanalizace pro rekreační objekt č. ev. 11 na pozemku p.č. 498/4, 498/5, 498/6, 498/7 v katastrálním území Dolní Bečva.

14.03.2008 31.03.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí povolení k nakládní s vodami[dokument MS Word, 1.67 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami - stavební povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, stavební povolení ke stavbě vodního díla: domovní ČOV, venkovní kanalizace, zemní filtr, kontrolní šachta, vsakovací studna a trativod na pozemku p.č. 745 v k.ú. Dolní Bečva.

13.03.2008 28.03.2008 Jana Vavřínová

Očkování lišek

V době od 27.3.2008 do 5.4.2008 proběhne na území okresu Vsetín orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí vakcíny vyložené do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky ze základny Mošnov.  Více informací v přiložených souborech:informace-oralni-vakcinace.doc [ 27.5 kB, DOC ]lisky-plakat.doc [ 968 kB, DOC ]oralni-vakcinace-jaro-2008.doc [ 48 kB, DOC ]

13.03.2008 05.04.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení řízení - 490[dokument MS Word, 626 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k ústnímu jednání  na stavbu : rodinného domu o 1 b.j., zpevněné plochy, sjezdu z MK na pozemku parc. č. 93/2, 93/4, 93/11 v katastrálním  území Dolní Bečva.

27.02.2008 14.03.2008 Jana Vavřínová

Program péče o krajinu 2008[dokument MS Word, 461.5 kB] Zobrazit detail

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Vám nabízí prostřednictvím Programu péče o krajinu možnost hradit část nákladů spojených se zlepšováním přírodního prostředí v lesích ve Vašem vlastnictví a ostatních soukromých drobných vlastníků do výše 100% vynaložených nákladů. Více v přiloženém souboru.

26.02.2008 17.03.2008 Jana Vavřínová

Ztráta služebního průkazu[dokument MS Word, 196.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení o ztrátě služebního průkazu č. 550/03-025

14.02.2008 29.02.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení stavebního řízení - 3884[dokument MS Word, 579 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou  - oprava místní komunikace na pozemku p.č. 50/4 v katastrálním území Dolní Bečva.

14.02.2008 29.02.2008 Jana Vavřínová

Rozhodnutí - Stavební povolení - 4017[dokument MS Word, 1.37 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: Dolní Bečva - stavební obvod "Na Rovni mezi Rozpitými" - kabelové rozvody NN na pozemích nového stavebního obvodu pro výstavbu rodinných domů v katastrálním území Dolní Bečva.

14.02.2008 29.02.2008 Jana Vavřínová

Upozornění chovatelům hospodářských zvířat[dokument MS Word, 43.5 kB] Zobrazit detail

Upozornění chovatelům hospodářských zvířat pro rok 2008 - zabezpečení provedení povinných zdravotních zkoušek u svých zvířat.

08.02.2008 31.12.2008 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - 3402[dokument MS Word, 642 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - domovní ČOV včetmě venkovní kanalizace na pozemku p.č. 745 v katastrálním území Dolní Bečva.

07.02.2008 22.02.2008 Jana Vavřínová

Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Vyhlášení záměru[dokument MS Word, 112 kB] Zobrazit detail

Vyhlášení záměru  prodat část pozemku p.č. 2649/4 ostatní komunikace o výměře 137 m2

11.03.2008 27.03.2008 Jana Vavřínová

Pronájem obecního bytu

Obec Dolní Bečva pronajme na dobu pěti let třípokojový obecní byt o rozloze 93 m2 v budově zdravotního střediska na Dolní Bečvě  čp. 577. Vytápění bytu je zajištěno centrálním plynovým vytápěním a příprava teplé vody elektrickým bojlerem umístěným v bytě.   Měsíční nájemné = 1853,- Kč Měsíční zálohy na vytápění, na dodávku studené vody, stočné = 3500,- Kč Celkem nájemné = 5353,- Kč   Na dodávku elektrické energie si nájemce sjednává samostatnou smlouvu s dodavatelem elektrické energie.   Písemné žádosti na pronájem bytu zasílejte do 31.3.2008 na adresu: Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva čp. 340 tel.: 571 647 168 e-mail: obec@dolnibecva.cz    

28.02.2008 31.03.2008 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 124 záznamů. Zobrazeny záznamy 76 až 100.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.