Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ na adrese Dolní Bečva 340.

Odkazy na další důležité dokumenty a usnesení:

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Stav ke dni 20.09.2020

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Výzva k ořezu stromoví[dokument PDF, 73.77 kB] Zobrazit detail

Ořez stromů v blízkosti elektrického vedení v době vegetačního klidu.

17.09.2020 16.11.2020 Jana Vavřínová

Informace k volbám ve dnech 2.-3.10.2020[dokument PDF, 166.52 kB] Zobrazit detail

Obecná hygienická opatření během voleb. Jak volit v době karantény.

17.09.2020 05.10.2020 Jana Vavřínová

Oznámení o obnovení prací[dokument PDF, 27.05 kB] Zobrazit detail

Stavební práce v ulici od č.p. 283 po č.p. 634 v termínu 21.9. - 2.10.2020. Prodloužení splaškové kanalizace.

17.09.2020 05.10.2020 Jana Vavřínová

Nařízení ze dne 17.8.2020[dokument PDF, 6.13 MB] Zobrazit detail

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 3/2020

19.08.2020 30.09.2020 Jana Vavřínová

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů[dokument PDF, 229.08 kB] Zobrazit detail

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2.10. - 3.10.2020

17.08.2020 05.10.2020 Jana Vavřínová

Cena vodného obce Dolní Bečva od 1.1.2020[dokument PDF, 289.73 kB] Zobrazit detail

Cena vodného obce Dolní Bečva od 1.1.2020

18.12.2019 31.12.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 63920[dokument PDF, 231.41 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy: 63920/2019-MZE-16212

09.12.2019 31.12.2022 Jana Vavřínová

ZO

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Pozvánka 21.9.2020[dokument PDF, 183.95 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.2020.

14.09.2020 22.09.2020 Jana Vavřínová

Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Záměr obce ze dne 9.9.2020[dokument PDF, 174.6 kB] Zobrazit detail

Záměr obce pronajmout nebytový prostor v budově zdravotního střediska.

09.09.2020 25.09.2020 Jana Vavřínová

Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Rozhodnutí 83300[dokument PDF, 146.72 kB] Zobrazit detail

Prodloužení platnosti stavebního povolení spis.zn. MěÚ/Vyst/10737/202018/Mel, č.j. MěÚ-RpR/21578/2018 ze dne 12.6.2018 na stavbu místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění, Dolní Bečva, na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

08.09.2020 24.09.2020 Jana Vavřínová

Aktualizace oznámení o zahájení prací.[dokument PDF, 78.56 kB] Zobrazit detail

Prodloužení splaškové kanalizace, změna v osobě koordinátora stavby.

07.08.2020 31.12.2020 Jana Vavřínová

Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Okrsková volební komise[dokument PDF, 285.56 kB] Zobrazit detail

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů dne 2. - 3. října 2020

03.08.2020 05.10.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[dokument PDF, 248.78 kB] Zobrazit detail

Kalamitní poškození lesů kůrovcem.

28.07.2020 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 41508[dokument PDF, 219.21 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy

02.09.2019 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejnoprávní smlouvy SMR - sociální služby

Zveřejnění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, týkající se sociálních služeb Sdužení mikroregion Rožnovsko

08.07.2020 10.07.2023 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy SOMR

„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se zveřejňují dle § 26 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád a také dle Programových zásad Čl.XIII, odst.2"  

20.06.2019 30.06.2022 Jana Vavřínová

Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost

Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost

01.04.2019 31.03.2022 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko 2018

"Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se zveřejňují dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a také dle Programových zásad Čl. XIII, odst. 2"

21.06.2018 22.06.2021 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouva[dokument PDF, 200.07 kB] Zobrazit detail

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Dolní Bečva uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

20.06.2018 21.06.2021 Jana Vavřínová

Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018[dokument PDF, 149.9 kB] Zobrazit detail

Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost FC Dolní Bečva, spolek

06.04.2018 07.04.2021 Jana Vavřínová

Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018[dokument PDF, 150.57 kB] Zobrazit detail

Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva

06.04.2018 07.04.2021 Jana Vavřínová

Rozpočet a hospodaření obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Zveřejnění rozpočtového opatření č. 3[dokument PDF, 178.12 kB] Zobrazit detail

Zveřejnění rozpočtového opatření č. 3

30.06.2020 30.09.2020 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 3

Schválené rozpočtové opatření č. 3 - ZO dne 29.6.2020

30.06.2020 30.09.2020 Jana Vavřínová

Rozpočet a hodpodaření SMR

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení o zveřejnění dokumentů - SMR[dokument PDF, 83.08 kB] Zobrazit detail

Zveřejnění schválených dokumentů Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

26.02.2020 26.02.2021 Jana Vavřínová

Rozpočet a hospodaření SOMV

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení SMOV 6.1.2020[dokument PDF, 68.74 kB] Zobrazit detail

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) zveřejňuje podle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, na svých internetových stránkách (www.mikroregion-vsetinsko.cz) Rozpočet SOMV na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022, schválené dne 10. 12. 2019.

06.01.2020 31.12.2020 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 27 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz