Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2022 do 31.12.2022

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 17041[PDF, 181.25 kB] Zobrazit detail

Doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 Zlínský

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
07.03.2022 22.03.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 16273[PDF, 143.78 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
24.02.2022 28.03.2022 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 16323[PDF, 462.64 kB] Zobrazit detail

Přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
24.02.2022 14.03.2022 Jana Vavřínová

Cena vodného obce Dolní Bečva v roce 2022[PDF, 540.38 kB] Zobrazit detail

Vena vodného obce Dolní Bečva od 1.1.2022

Zařazeno do složky: VODNÉ
17.02.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 9241

místní úpravu provozu na místní komunikaci č. 25c, parc. č. 2635/2/1 v k. ú. Dolní Bečva (dále jen „návrh opatření“) je umístění trvalého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Dolní Bečva, rekonstrukce místní komunikace č. 25c, parc. č. 2635/2“, který vypracoval Ing. Bronislav Bonczek, zn. 21-05 v 07/21 a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
02.02.2022 17.02.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 9016

Místní úpravu provozu na místní komunikaci parc. č. 2725/1 v k. ú. Dolní Bečva (dále jen „návrh opatření“) je umístění trvalého dopravního značení dle předloženého návrhu dopravního značení „Rekonstrukce MK na parc. č. 2725/1 v Dolní Bečvě“, který vypracoval Ing. Bronislav Bonczek, zn. 17-02b v 12/2020 a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
01.02.2022 16.02.2022 Jana Vavřínová

Rozpočtové opatření č. 1/2022[PDF, 437.02 kB] Zobrazit detail

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.02.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 1/2022[PDF, 395.59 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 1/2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.02.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - 70004

Oznámení opatření obecné povahy - Národní plán povodí Lade, Dunaje a Odry

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
31.01.2022 15.02.2022 Jana Vavřínová

upozornění na údržbu vegetace[PDF, 2 MB] Zobrazit detail

Ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí).

Zařazeno do složky:
20.01.2022 28.02.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce p.č. 2639/7

Obec Dolní Bečva  v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje   záměr  prodat část  pozemku p.č. 2639/5 ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 40 m2 (nově označeného 2639/7)  v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.  

Zařazeno do složky: Záměry obce
20.01.2022 04.02.2022 Jana Vavřínová

Ceník - odpady od 1.1.2022[PDF, 415.73 kB] Zobrazit detail

Ceník nakládání s komunálním odpadem, jehož původcem jsou podnikatelské subjekty a instituce na území Obce Dolní Bečva platný od 1.1.2022

Zařazeno do složky:
12.01.2022 28.01.2022 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 2832

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při opakované činnosti spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb., v rozsahu předložených schémat, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.

Zařazeno do složky:
11.01.2022 26.01.2022 Jana Vavřínová

Rozpočet SOMV na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024[PDF, 75.94 kB] Zobrazit detail

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) zveřejňuje podle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, na svých internetových stránkách (www.mikroregion-vsetinsko.cz) Rozpočet SOMV na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024, schválené dne 13. 12. 2021.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
05.01.2022 11.01.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2022

Sdružení Mikroregion Rožnovsko v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění schválených dokumentů:- Rozpočet Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2022- Rozpočtová opatření v roce 2022,- Střednědobý výhled rozpočtu SMR na roky 2021 – 2024,- Závěrečný účet za rok 2020 a za rok 2021,

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
05.01.2022 31.01.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 105056

Oznámení v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 2725/1 v k. ú. Dolní Bečva

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
22.12.2021 07.01.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 104958

Oznámení v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 25c, parc. č. 2635/2 v k. ú. Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
21.12.2021 06.01.2022 Jana Vavřínová

Daňové přiznání v roce 2022[PDF, 122.79 kB] Zobrazit detail

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

Zařazeno do složky:
20.12.2021 28.02.2022 Jana Vavřínová

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4 - ZO 15.12.2021

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 03.01.2022 Jana Vavřínová

Rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 ze dne 15.12.2021

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 31.12.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022[PDF, 213.24 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 ze dne 15.12.2021

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 03.01.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2021[PDF, 396.9 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2021 ze dne 15.12.2021

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 03.01.2022 Jana Vavřínová

Programové dotace na sociální služby pro rok 2022

Programové dotace na sociální služby pro rok 2022 schválené na vlané hromadě SMR.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
13.12.2021 31.03.2022 Jana Vavřínová

Cenové oznámení VaK Vsetín na rok 2022[PDF, 319.45 kB] Zobrazit detail

Cenové oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2022.

Zařazeno do složky: VODNÉ
24.11.2021 31.12.2022 Jana Vavřínová

Poskytnutí dotací zapsaným spolkům v roce 2021

Poskytnutí dotací zapsaným spolkům v roce 2021

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
30.09.2021 01.10.2024 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 111 záznamů. Zobrazeny záznamy 76 až 100.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.