Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2023 do 31.12.2023

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.06.2023 20.06.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2022[PDF, 89.9 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.06.2023 20.06.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 48175

Dokončení stavby „zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva v km 329,2-329,3 u školy a v km 329,6 u obecního úřadu“

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
25.05.2023 26.06.2023 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2022

Návrh závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hodpodaření SMR
24.05.2023 14.06.2023 Jana Vavřínová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 42333

Předmětem návrhu je umísttění svislého a vodorovného dopravního značení dle návrhu dopravního značení, který předložil navrhovatel a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření z důvodu doplnění dopravního značení po sttavební akci „Zklidnění dopravy na sil. I/35 v průtahu obce Dolní Bečva u školy a OÚ“.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
18.05.2023 19.06.2023 Jana Vavřínová

Záměr prodat pozemek 2690/17, 2690/16, 2690/15

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 2690/3, ostatní plocha ostatní komunikace, nově označeného pozemku p. č. 2690/17 o výměře 4 m2, dále nově označeného pozemku p.č. 2690/16 o výměře 12 m2 a nově označeného pozemku p.č. 2690/15 o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace. Zájemci o směnu pozemku mohou své písemné nabídky podat do 29.5.2023 na podatelnu obecního úřadu.

Zařazeno do složky: Záměry obce
11.05.2023 29.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr směnit pozemky

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 167/5, ostatní plocha ostatní komunikace, nově označeného p. č. 167/6 o výměře 81 m2 s částí pozemku p.č. 171/1 a částí pozemku p.č. 274, nově označených p.č. 274 díl b o výměře 21 m2 a p.č. 171/1 díl a o výměře 10 m2 a díl c o výměře 3 m2 v celkové výměře 34 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace. Zájemci o směnu pozemku mohou své písemné nabídky podat do 29.5.2023 na podatelnu obecního úřadu.

Zařazeno do složky: Záměry obce
11.05.2023 29.05.2023 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2022

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2022 a Zpráva č. 371/2022/EKO o výsledku hospodaření sdružení. Materiály jsou také umístěny na webových stránkách SOMV www.mikroregion-vsetinsko.cz  

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
10.05.2023 09.06.2023 Jana Vavřínová

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI DOLNÍ BEČVA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva, a to realizací novostavby a rekonstrukce stávajícího chodníku s autobusovými zastávkami a nasvětleným přechodem na zpomalovacím prahu před budovou základní školy a zpomalovacích polštářů na místních komunikacích na území obce. Tento záměr je plně v souladu se specifickým

Zařazeno do složky:
09.05.2023 31.05.2023 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška 203Ex35530/11-64[PDF, 838.7 kB] Zobrazit detail

Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:www.okdrazby.cz. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. Zahájení elektronické dražby: dne 21.6.2023 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
28.04.2023 22.06.2023 Jana Vavřínová

Kalkulace cen pro vodné a stočné - obec[PDF, 1.57 MB] Zobrazit detail

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce. Příjemce vodného a stočného: Obec Dolni Bečva (IČO 00303747)

Zařazeno do složky: VODNÉ
26.04.2023 26.05.2023 Jana Vavřínová

Oznámení VaK Vsetín a.s.

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodé a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2022 - VaK Vsetín

Zařazeno do složky: VODNÉ
25.04.2023 26.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze den 25.4.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 776/1, ostatní plocha jiná plocha, dále část pozemku p.č. 776/2 ostatní plocha jiná plocha a část pozemku p.č. 775 ostatní plocha neplodná půda nově označeného p. č. 776/1 díl a, b, c o celkové výměře 275 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
25.04.2023 10.05.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 37865

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
24.04.2023 25.05.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška k dani z nemovitostí v roce 2023

Informace finančního úřadu k dani z nemovitostí v roce 2023

Zařazeno do složky:
20.04.2023 31.05.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o odstávce elektřiny dne 9.5.2023[PDF, 71.15 kB] Zobrazit detail

Plánovaná odstávka - přerušení dodávky elektrické energie dne 9.5.2023 od 8,00 - 17,30 hodin Dolní Bečva (okres Vsetín)č. p. 17, 89, 106, 168, 400, 412, 438, 618, 656, 662, 671, 703, 720, 735č. ev. 74, 75, 76, 77, 79-88, 90-100, 189kat. území Dolní Bečva (kód 628522): parcelní č. 26/16, 2905 Vigantice (okres Vsetín)č. p. 80, 256

Zařazeno do složky:
18.04.2023 10.05.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o odstávce elektřiny dne 2.5.2023[PDF, 71.43 kB] Zobrazit detail

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku elektřiny dne 2.5.2023 od 7,45 - 18,00 hodin 

Zařazeno do složky:
12.04.2023 03.05.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška-667824[PDF, 79.82 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
11.04.2023 16.05.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 3.4.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.; o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 167/5, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 167/6 o výměře 81 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

Zařazeno do složky: Záměry obce
03.04.2023 19.04.2023 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 28.3.2023

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr vypůjčit část pozemkupar. č. 802, trvalý travní porost, v rozsahu dle zaznačení v přiloženém geometrickém plánu o výměře 1038 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva za účelem uskladnění stavebníhomateriálu.

Zařazeno do složky: Záměry obce
28.03.2023 14.04.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění RO č. 1/2023[PDF, 398.9 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 ze dne 20.3.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
27.03.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 20.3.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
27.03.2023 30.06.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 23126

Přechodnou úpravu provozu místní komunikaci parc. č. 2635/2, 2635/1, 2801/1, 51/1, 2691/9 v k. ú. obce Dolní Bečva v úseku křížení se se sil. I/35 v termínu: 20. března – 13. srpna 2023 z důvodu: „Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
14.03.2023 30.03.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25886

Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
13.03.2023 30.03.2023 Jana Vavřínová

Pozvánka ZO 20.3.2023[PDF, 294.42 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20.3.2023.

Zařazeno do složky: ZO
10.03.2023 21.03.2023 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 111 záznamů. Zobrazeny záznamy 51 až 75.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.