Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2007 do 31.12.2007

Nezařazené

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Výzva

Zlínský kraj jako koordinátor připravy a realizace Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) tímto vyhlašuje - Výzvu k předkládání  projektových záměrů rozvoje cestovního ruchu v oblasti Rožnovska. Předkladatelé: subjekty veřejného, neziskového, privátního sektoru v oblasti Rožnovska.

21.12.2007 07.01.2008 Jana Vavřínová

Oznámení ÚŘ a ústní jednání - 3900[dokument MS Word, 629.5 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Milena Nováková - umístění stavby studny včetně vodovodního potrubí na pozemku p.č. 745 v katastrálním území Dolní Bečva.

14.12.2007 31.12.2007 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 3375[dokument MS Word, 1.01 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna včetně vodovodu na pozemku p.č. 1831/3 v katastrálním území Dolní Bečva ( manželé Smolanovi)

13.12.2007 28.12.2007 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 3217[dokument MS Word, 1.01 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna včetně vodovodního potrubí na pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Dolní Bečva ( Ing. Helena Dobrovolná)

06.12.2007 21.12.2007 Jana Vavřínová

Oznámení

Obecní úřad po dohodě s a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín vyzývá občany, kteří jsou připojeni a užívají splaškovou kanalizace v obci, aby do 31.12.2007 uzavřeli se společností, která je provozovatelem kanalizace smlouvu na odvádění odpadních vod. Přihlášku si lze vyzvednout na obecním úřadu. Smlouvu je nutné uzavřít na Vsetíně. Po uvedeném termínu bude pravidelně čtvrtletně prováděno vyhodnocení stavu napojení domů na kanalizaci. Počet napojených domů na kanalizaci je závazný ukazatel u akce Čistá řeka Bečva ( projekt budování splaškových kanalizací a čistíren odpadních vod v zapojených obcích okresu Vsetín), na kterou byla poskytnuta dotace  ve výši 70% z fondu Evropské unie ISPA. Podle sdělení VaKu Vsetín  činí k 31.10.2007 napojenost domů na splaškovou kanalizaci 78 %, to je 50 domů z 64 možných připojení. V roce 2008 je však nutné dosáhnout 100% napojení na kanalizaci v obci a splnit tak povinnost vůči poskytovateli dotace. Žádáme Vás , věnujte zvýšenou pozornost této záležitosti. Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2008  Vodovodů a kanalizací VsetínVodné  za 1m3 včetně DPH          31,17,- Kč ( neplatí v obci Dolní Bečva)Stočné  za 1m3 včetně DPH         21,80,- Kč Vodné v Dolní Bečvě fakturuje obecní úřad Dolní Bečva ve výši 20,- Kč / 1m3 v roce 2008.

06.12.2007 31.12.2007 Jana Vavřínová

Výzva[dokument MS Word, 397.5 kB] Zobrazit detail

Výzva skupiny ČEZ ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

05.12.2007 31.12.2007 Jana Vavřínová

Kolaudační rozhodnutí - 3213[dokument MS Word, 1.14 MB] Zobrazit detail

Kolaudační rozhodnutní čj. MěÚ/OŽP/3213/2007/VH/Čo-231/2 - Pavel a Eva Lažovi - ČOV, kanalizace, revizní šachta, výustní objekt.

16.11.2007 03.12.2007 Jana Vavřínová

Výzva k předkládání nabídek

Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Rožnovska

09.11.2007 15.11.2007 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška č. 63758[dokument MS Word, 266.5 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších právní předpisů

09.11.2007 26.11.2007 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 1863[dokument MS Word, 1.55 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí čj. 1863 - Manželé Paulusovi, Dolní Bečva čp. 362 - rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům, garáž, přípojka NN, přípojka plynu, kanalizace do jímky na vyvážení, jímka na vyvážení, dešťová kanalizace do vsaku, vrtaná studna včetně vodovodního potrubí k RD, sjezd z MK

07.11.2007 22.11.2007 Jana Vavřínová

Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ - 3354[dokument MS Word, 715 kB] Zobrazit detail

Oznámení o spojení územního řízení a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j. 3354 - kabelové vedení NN Dolní Bečva - SO "Dolní Rozpitý"

07.11.2007 22.11.2007 Jana Vavřínová

Varování[dokument MS Word, 94.5 kB] Zobrazit detail

Doporučení  pro obyvatele a organizace , aby na nabídky  na povinné protipožární zabezpečení bytů a rodinných dommů zatím nereagovali.Více v přiloženém letáku.

01.11.2007 31.12.2007 Jana Vavřínová

Oznámení o zahájení územního řízení - 3217[dokument MS Word, 619.5 kB] Zobrazit detail

Územní řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Ing. Dobrovolná - vrtaná studna včetně vodovodního potrubí na pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Dolní Bečva

23.10.2007 07.11.2007 Jana Vavřínová

Oznámení veřejnou vyhláškou - 3213[dokument MS Word, 606 kB] Zobrazit detail

Oznámení zahájení kolaudačního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání : Pavel Laža, Eva Lažová, Dolní Bečva čp. 446 - kolaudace stavby ČOV, kanalizace, revizní šachta, výustní objekt.

19.10.2007 05.11.2007 Jana Vavřínová

Nepronajaté pozemky ve vlastnictví státu[dokument MS Word, 456 kB] Zobrazit detail

Vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu,  a to v termínu od 5.10.2007 do 5.1.2008. Žádosti o pronájem je možné podat písemně na adrese územního pracoviště Pozemkového fondu ČR ve Zlíně, Zarámí 88, 760 41  Zlín ( vyřízuje Drábková Iveta).

02.10.2007 07.01.2008 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška č. 54708[dokument MS Word, 278 kB] Zobrazit detail

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti dle § 19 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2007 16.10.2007 Jana Vavřínová

Územní řízení - 1863[dokument MS Word, 689.5 kB] Zobrazit detail

Územní řízení a ústní jednání - stavba rodinného domu , manželé Paulusovi Dolní Bečva čp. 362

26.09.2007 11.10.2007 Jana Vavřínová

Rozhodnutí - 2304[dokument MS Word, 1.23 MB] Zobrazit detail

Rozhodnutí - dodatečné povolení terénních úprav spočívající ve zvýšení a vyrovnání terénu na pozemku par.č. 1395/6, 1399, 1400, 1402/1, 2649/33, 2652 v katastrálním území Dolní Bečva

25.09.2007 10.10.2007 Jana Vavřínová

Odprodej stavebních buněk

Obec Dolní Bečva na základě rozhodnutí rady obce ze dne 3.9.2007 odprodá 1 kus stavební buňky za cenu 5000,- Kč a 2 kusy stavebních buněk za cenu 10 000,- Kč / kus.Informace podá OÚ Dolní Bečva čp. 340, 756 55 Dolní Bečva, telefon: 571 647 168 nebo 571 620211.

24.09.2007 30.09.2007 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 2476[dokument MS Word, 1.17 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodní shybky pod silnicí I/35 Dolní Bečva , Křivač"

24.09.2007 09.10.2007 Jana Vavřínová

Povinná výměna řidičských průkazů [dokument MS Word, 347.5 kB] Zobrazit detail

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.

13.09.2007 31.12.2007 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí - 2163[dokument MS Word, 1.06 MB] Zobrazit detail

Územní rozhodnutí o umístění stavby domovní čistírna odpadnícho vod včetně venkovní kanalizace do vsaku - Milena Nováková

10.09.2007 25.09.2007 Jana Vavřínová

Nárazová odorizace zemního plynu[dokument MS Word, 354.5 kB] Zobrazit detail

V průběhu měsíce září bude SMP provádět nárazovou odorizaci zemního plynu , která se projeví zvýšeným zápachem a to v termínu 10.9. - 14.9.2007. Bližší informace jsou v přiloženém souboru.

07.09.2007 14.09.2007 Jana Vavřínová

Rozpočet a hodpodaření SMR

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh rozpočtu na rok 2008 - Mikroregion Rožnovsko[dokument MS Excel, 26.5 kB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu pro rok 2008 v tis. Kč

05.12.2007 20.12.2007 Jana Vavřínová

Rozpočet a hospodaření SOMV

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Rozpočet SOMV na rok 2008[dokument MS Word, 474.5 kB] Zobrazit detail

Rozpočet na rok 2008 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

20.11.2007 05.12.2007 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 47 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.