Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rozpočet a hospodaření obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023[PDF, 205.59 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023

20.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 ze dne 19.12.2022

20.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19.12.2022

20.12.2022 27.03.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 4/2022 ze dne 19.12.2022[PDF, 394.02 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 4/2022 ze dne 19.12.2022

20.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 - textová část, příjmy a výdaje, sociální fond a fond obnovy vodovodu

02.12.2022 20.12.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vyvěšení návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2023[PDF, 329.93 kB] Zobrazit detail

Oznámení o vyvěšení návrh rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2023

02.12.2022 20.12.2022 Jana Vavřínová

Rozpočet a hodpodaření SMR

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Programové dotace Sdružení Mikroregion Rožnovsko v roce 2023

Programové dotace Sdružení Mikroregion Rožnovsko v roce 2023

19.12.2022 03.04.2023 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění SMR[PDF, 149.84 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentu Sdružení Mikroregion Rožnovsko v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění schválených dokumentů: - Rozpočet Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2023 - Rozpočtová opatření v roce 2023, - Střednědobý výhled rozpočtu SMR na roky 2023 – 2026, - Závěrečný účet za rok 2021 a za rok 2022

14.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu SMR 2023

Návrhu rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2023 a rovněž také návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na roky 2023 – 2026

25.11.2022 15.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 101208

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

12.12.2022 27.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 59640[PDF, 463.3 kB] Zobrazit detail

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

03.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

ZO

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Pozvánka ZO 19.12.2022[PDF, 418.7 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2022. 

09.12.2022 20.12.2022 Jana Vavřínová

VODNÉ

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Cena vodného obce Dolní Bečva v roce 2023[PDF, 541.18 kB] Zobrazit detail

Cena vodného obce Dolní Bečva od 1.1.2023

07.12.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Cena vodného a stočného VaK Vsetín od 1.1.2023[PDF, 102.29 kB] Zobrazit detail

Cena vodného a stočného VaK Vsetín od 1.1.2023

30.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 132132

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: místní komunikace mostu ev. č. 35-196, účelová komunikace parc. č. 2649/33, 1257/1, 2715/22, 2649/11 v k. ú. obce Dolní Bečva na silnici I/35 v km 330,045 – 330,115 (v blízkosti řešeného úseku se nachází křížení s účelovými a místními komunikacemi)

06.12.2022 22.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 130998

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na na místní komunikaci parc. č. 150/2, 150/3, 151, 2635/2 a 2635/8 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 130022

Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 1131/5 a 1131/24 v obci Dolní Bečva

02.12.2022 19.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - spis 125148

Veřejná vyhláška - usnesení - Ustanovení opatrovníka  - jako opatrovník účastníka společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona pro stavbu „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu č.p. 174 - restaurace s penzionem a byty“ na pozemku st.p. 24, st.p. 1556, parc.č. 165/1, parc.č. 165/2, parc.č. 166/2, parc.č. 172/3, parc.č. 176/8 v katastrálním území Dolní Bečva.

22.11.2022 07.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 110643

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

12.10.2022 28.10.2022 Jana Vavřínová

Rozpočet a hospodaření SOMV

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2025 [PDF, 682.58 kB] Zobrazit detail

Zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2024 – 2025

30.11.2022 21.12.2022 Jana Vavřínová

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2023[PDF, 680.16 kB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále SOMV) na rok 2023. Návrh rozpočtu včetně informací k návrhu rozpočtu dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je také umístěn na internetových stránkách SOMV (www.mikroregion-vsetinsko.cz).  

30.11.2022 21.12.2022 Jana Vavřínová

Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Záměr obce 23.11.2022

Záměr prodat část pozemku p.č. 2687/7, ostatní plocha ostatní komunikace nově označeného p. č. 2686/12 o výměře 137 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace.

23.11.2022 09.12.2022 Jana Vavřínová

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

Záměr obce na pronájem nebytového prostoru cukrárny – kavárny od 3.1.2023

11.11.2022 02.01.2023 Jana Vavřínová

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva[PDF, 68.68 kB] Zobrazit detail

Publicita

09.11.2022 31.12.2022 Jana Vavřínová

Upozornění 13.10.2022[PDF, 77.67 kB] Zobrazit detail

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

13.10.2022 31.10.2022 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 111 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.